TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
1. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı


Bildiri metinlerinin en az 4 sayfa, amacı, kapsamı, yöntemleri ve sonuçları içerecek şekilde MS Word ortamında hazırlanması gerekmektedir. Yazı karakteri "Times New Roman" olmalıdır.

Başlık: Türkçe ve İngilizce olarak 12 punto, koyu, ilk harfleri büyük, sayfaya ortalı yazılacaktır.
Yazar ad (lar)/ soyad (ları) ve Adres formatı: Mehmet TÜRK,
İ.T.Ü., Jeoloji Müh. Böl. Maslak / İstanbul şeklinde olacaktır.
Bildiriyi sunacak yazarın e-mail adresi de yazılacaktır.
Özet: Türkçe ve İngilizce olarak 10 punto, bir aralık ve iki tarafa dayalı yazılacaktır.

Metin:
Ana başlıklar: Kelimelerin ilk harfleri büyük, 12 punto koyu,

Alt başlıklar: 11 punto italik, ilk kelime büyük harfle başlayacak,

Diğerleri: 10 punto, küçük harf ve sola dayalı yazılacaktır.

 Metinler tek satır aralıklı, iki tarafa dayalı, paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılacaktır.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası