TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
1. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı

- Yerkabuğu - sağlık ilişkisi kavramı

- Volkanizmanın sağlık üzerine etkilerine bölgesel bir yaklaşım; Kapadokya Örneği

- İç Anadolu bölgesindeki kayaçların mineralojik (eriyonit, Florlu  mineraller, asbest vb.) ve kimyasal (As, Al, Hg, Cr  vb.)  bileşimlerinin çevresel etkileri

- Maden yataklarının (Bor, Tuz, metalik madenler vb.) çevresel  etkileri

- Yüzey ve yeraltı sularının hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal  özellikleri

- Toprak, su ve bitkilerde ağır metal kirliliği ve çözüm önerileri

- Karasal (doğal) radyoaktivite ve etkisi

- Volkanizmaya bağlı CO2 etkisi ve çözüm önerileri

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası