TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
1. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı

Çalıştay Başkanı      Prof. Dr. Yüksel ÖRGÜN      (Jeoloji M.O)
II. Başkan              Doç. Dr. M. Gürhan YALÇIN (Niğde Üniversitesi) 
DÜZENLEME KURULU
(Soyadına göre sıralanmıştır)
 
Hüseyin Alan             Jeoloji M.O, Yönetim Kurulu Üyesi
Fetullah ARIK          Jeoloji M.O, Konya Şubesi II. Başkan
Ender BATUKAN    KASKİ Genel Müdürlüğü
İnan COŞKUN        Ürgüp Belediye Başkanlığı
Fethi Çoruk             Jeoloji M.O, Nevşehir İl Temsilcisi
S. Ferhat DAĞOĞLU Jeoloji M.O, Niğde İl temsilcisi
Adnan EVSEN           Jeoloji M.O, Kayseri İl Temsilcisi
F. Zafer ÖZGÜR       Niğde Üniv., Jeoloji Müh. Bölümü
Bülent UZELTÜRK   İller Bankası, Kayseri Bölge Müdürlüğü
BİLİM KURULU
(Soyadına göre sıralanmıştır)
 
Alper BABA                          İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çoşkun BAKAN                   COMÜ, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü
Nurgül ÇELİK BALCI          İTÜ, Jeoloji Müh. Bölümü
Ümit DEMİREL                   İ.Ü., Diş Hekimliği Fakültesi
Ali DEMİRSOY                    Hacettepe Üniv., Biyoloji Bölümü
Aziz ERTUNÇ                      Çukurova Üniv., Jeoloji Müh. Bölümü
Ulvi Reha FİDANCI        Ankara Üniv., Veteriner Fakültesi
Orhan GÜNDÜZ                  Dokuz Eylül Üniv., Çevre Müh. Bölümü
Cahit HELVACI                Dokuz Eylül Üniv., Jeoloji Müh. Bölümü
Fikret İŞLER                        Çukurova Üniv., Jeoloji Müh. Bölümü
Muazzez ÇELİK KARAKAYA Selçuk Üniv., Jeoloji Müh. Bölümü
Fevzi ÖNER                          Mersin Üniv.,Jeoloji Müh. Bölümü
Cem SARAÇ                     Hacettepe Üniv., Jeoloji Müh. Bölümü
Nergis ERDOĞAN SEVİN    İ.Ü.,Tıp Fak.,Tıbbi Ek.ve Hidr.Anabilim Dalı
Mustafa SOYLAK           Erciyes Üniv., Kimya Bölümü
Mehmet ŞENER                   Niğde Üniv., Jeoloji Müh. Bölümü
Abidin TEMEL                       Hacettepe Üniv., Jeoloji Müh. Bölümü
Taner ÜNLÜ                         Ankara Üniv., Jeoloji Müh. Bölümü
İrfan YOLCUBAL                  Kocaeli Üniv., Jeoloji Müh. Bölümü
Galip YÜCE                            Osmangazi Üniv., Jeoloji Müh. Bölümü
DÜZENLEYEN KURUMLAR 
- Jeoloji Mühendisleri Odası 
- Ürgüp Belediye Başkanlığı 
DESTEK VEREN KURUM VE KURULUŞLAR 
- Nevşehir Valiliği 
- İller Bankası, Kayseri Bölge Müdürlüğü 
- Ürgüp Kaymakamlığı 
- DSİ, Kayseri Bölge Müdürlüğü 
- Mustafapaşa Belediyesi 
- KASKİ Genel Müdürlüğü 
- Nema Kimya Dış Ticaret Sanayii ve Pazarlama A.Ş. 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası