TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
1. TIBBİ JEOLOJİ ÇALIŞTAYI
30.10.2009 - 01.11.2009
Genel Bilgiler
Tıbbi jeoloji, 1998 yılında “International Un### of Geological Sciences” (IUGS) tarafından, esas bileşenleri elementler, mineraller, kayaçlar, toprak ve su olan jeolojik ortam ile çevre sağlığı arasındaki ilişkiyiinceleyen disiplinler arası bir bilim dalı olarak tanımlanarak, resmen kabul edilmiştir. 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren jeoloji, çevre bilimleri, tıp bilimleri, biyoloji, biyokimya, kimya, eczacılık, gıda gibi farklı bilim dallarından uzmanların yaptığı ortak çalışmalar ile bazı hastalıkların belirli bölgelerde görülme ya da görülmeme nedenlerinin, bilimsel verilerle ortaya konması ile birlikte, çevre sağlığı üzerine yeni bir pencere açılmıştır. Günümüzde sağlıklı bir yaşam ortamının oluşturulması için yaşanılan bölgenin jeolojik özelliklerinin her yönüyle ele alınıp tanımlanması özel bir önem kazanmıştır ve bu kapsamda çok büyük bütçeli pek çok araştırma projesi yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Pek çok alanda olduğu gibi Tıbbi Jeoloji Biliminin Ülkemizde sağlam temeller üzerinde gelişip, ilerlemesi için çalışmak, Jeoloji Mühendisleri Odasının temel ilkesidir. Günümüze kadar bu alanda değişik etkinlikler gerçekleştiren Odamız, mineral ve elementlere bağlı hastalıkların yaygın olarak gözlendiği Kapadokya Bölgesinde, sorunların ayrıntılı olarak tartışılmasına olanak sağlanmasını amaçlayan bir çalıştay düzenlemeye karar vermiştir.Tıbbi Jeolojinin kısa geçmişine bakıldığında, yaşanılan bölgenin kayaç, toprak ve bunlarla direkt bağlantılı yeraltı suları hakkındaki verilerinin, tıbbi jeoloji biliminin temel dayanağı ve çıkış noktası olduğu görülecektir. Jeoloji mühendisliği alanında üretilmiş her türlü veri, bu alanda çalışan tıp doktorları, kimyacılar, biyologlar, eczacılar ve daha pek çok farklı disiplinden araştırmacılar için çok değerli veri kaynakları oluşturmuştur - oluşturacaktır. Genelde Ülkemizde, özelde İç Anadolu Bölgesinde üretilen jeolojik verileri, yerbilimciler ile başta tıp, diş ve veterinerlik olmak üzere ziraat, çevre, gıda ve kimya alanlarından bilim insanları arasında ne ölçüde paylaşabildiğimizi, bu konuda birey olarak yapmamız gerekenleri ne ölçüde gerçekleştirebildiğimizi zaman zaman sorgulamak, bu yönde durum değerlendirmeleri yapmak önem taşımaktadır. Çünkü bu tür değerlendirme çalışmaları,veri kaybını en aza indirmek için bireylerin ve kurumların yapabileceklerinin belirlenmesi ve bu amaçla uygulanabilecek gerçekçi yöntemlerin ortaya konabilmesi için elverişli bir tartışma ortamı oluşturmaktadır. Jeoloji Mühendisleri olarak, bu konudaki sorumluluğumuzun bilinciyle, yukarıda sözünü ettiğimiz verimli tartışma ortamını sağlamak üzere “Jeolojik Faktörlerin İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerindeki Etkisi: Kapadokya Örneği” konulu 3 günlük bir çalıştay düzenlemeyi kararlaştırmış bulunmaktayız. -Günümüze kadar bölgeye dair yapılmış Tıbbi Jeoloji konusundaki çalışmaları derlemek, -Bu konudaki var olan bilgileri güncellemek, -Uzun dönemde bölgenin jeolojik özelliklerinin çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekmek, -Bölgede jeolojik unsurlara bağlı tanımlanmış çevre problemlerinin çözümünde Üniversite, Kamu ve Yerel yönetim işbirliğinde çalışma grupları oluşturmak, Çalıştayın en büyük başarısı olacaktır. Çalıştay programının 1,5 günü bilimsel tartışmalara, yarım günü bilim adamları, yerel yöneticiler, kamu çalışanları ve halktan katılımcılarla gerçekleştirilecek bir Panele, üçüncü günü ise bir teknik geziye ayrılmıştır.
Tümü

5. Uluslararası Taş Kongresi

YENİ FUAR ALANI İZMİR

27.03.2019 - 30.03.2019

Structural Geology And Global Tectonics: Links To Lithosphere Evolution And Mantle Geodynamics

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

24.04.2019 - 26.04.2019

4. Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu

21.02.2018 - 24.02.2018

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 5

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ YERLEŞKESİ

12.05.2017 - 14.05.2017

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bolümü 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu

ADANA

03.05.2017 - 06.05.2017

2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu

KONYA

12.11.2015 - 15.11.2015

Izmir Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

06.05.2015 - 07.05.2015

3. Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

07.12.2016 - 09.12.2016

Istanbulun Jeolojisi Sempozyumu - 4

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ YERLEŞKESİ

26.12.2014 - 28.12.2014

2. Kıyı Ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu / I O D P -E C O R D Toplantısı

İTÜ MADEN FAKÜLTESİ İHSAN KETİN KONFERANS SALONU

15.10.2015 - 16.10.2015

3. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

04.11.2015 - 06.11.2015

2. Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

09.12.2013 - 11.12.2013

Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

21.12.2011 - 23.12.2011

Izmir`in Suyu Yeraltı Su Kaynakları Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

21.11.2014 - 21.11.2014

Imirin Büyük Mühendislik Yapıları Jeoteknik Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

26.02.2015 - 26.02.2015

Tectonıc Crossroads: Evolvıng Orogens Of Eurasıa- Afrıca And Arabıa

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

10.03.2010 - 10.08.2010

1. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı

30.10.2009 - 01.11.2009

Türkiye`nin Jeotermal Potansiyeli Ve Arama Yontemleri Sempozyumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ALİ RIZA BERKEM KONFERANS SALONU

22.10.2009 - 23.10.2009

2. Kıbrıs Yeraltı Kaynakları Sempozyumu

GİRNE/KKTC

19.11.2008 - 21.11.2008

Biga Yarımadasının Jeolojisi Sempozyumu

BALIKESİR

01.12.2011 - 02.12.2011

Servet Yaman Maden Yatakları - Jeokimya Çalıştayı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

23.10.2008 - 25.10.2008

2. Uluslararası Karadeniz Bolge Jeolojisi Sempozyumu

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

05.10.2009 - 09.10.2009

Eroskay Uygulamalı Jeoloji Kolokyumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU

17.10.8008 - 17.10.2008

Uluslararası Katılımlı Plaomanyetizma Çalıştayı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR SİTESİ

15.05.2008 - 16.05.2008

Menderes Masifi Kolokyumu

DEÜ DESEM BORDO SALONU- İZMİR

05.11.2007 - 10.11.2007

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 3

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KAMPÜSÜ SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

07.12.2007 - 09.12.2007

Kapadokya Yoresinin Jeolojisi

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ - DERBENT KÜLTÜR MERKEZİ

17.10.2007 - 20.10.2007

30. Yıl Jeoloji Sempozyumu

ADANA

25.10.2007 - 27.10.2007

Esen Arpat Daf Sempozyumu

DİYARBAKIR

24.05.2007 - 26.05.2007

Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu

İ.T.Ü MADEN FAKÜLTESİ, AYAZAĞA YERLEŞKESİ MASLAK-İSTANBUL

06.09.2007 - 07.09.2007

1. Heyelan Sempozyumu

ZORLU GRAND OTEL- TRABZON

30.11.2006 - 02.12.2006

Jeotermal Enerji Ve Yasal Düzenlemeler Sempozyumu

KENT OTEL

12.10.2006 - 15.10.2006

1. Kuzey Kıbrıs Jeoloji Kollokyumu

ŞEHİT İBRAHİM ALİ SOK. ÇAĞLAYAN LEFKOŞA - KIBRIS

20.12.2005 - 22.12.2005

1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu

MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

01.12.2005 - 03.12.2005

1. Gap Ve Jeoloji Sempozyumu

11.05.2005 - 14.05.2005

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 2

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ - CİBALİ KAMPÜSÜ

16.12.2005 - 18.12.2005

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası