TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
MENDERES MASİFİ KOLOKYUMU
Deü Desem Bordo Salonu- Izmir 05.11.2007 - 10.11.2007
Genel Bilgiler

19. yüzyıl ortalarından itibaren yerbilimcilerin dikkatini çeken Menderes Masif‘inde ilk ciddi araştırmalar 1935 yılında MTA Enstitüsü Genel Direktörlüğü‘nün kurulmasıyla başlar. 1990‘lı yılların başlarına kadar sürdürülen çalışmalarda genellikle masifin konumu, sınırları, çekirdek ve örtü metamorfitlerinin kökeni ve metamorfizma yaşları tartışma konusu olmuş, bu konudaki görüş ayrılıkları doğal olarak önerilen jeodinamik evrim modellerine de yansımıştır. Son 15 yılda MTA Genel Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli üniversiteler ve kamu kurumları tarafından yapılan çok yönlü çalışmalarda, masifin 1/25 000 ölçekli jeoloji haritaları tamamlanmış, paleontolojik - radyometrik yöntemlerle çeşitli yaş belirlemelerine gidilmiş ve 1/500 000 ölçekli jeoloji haritası basılmıştır. Bu dönemde ortaya atılan naplı yapılar, çekirdek-karmaşık ve sıyrılma fay sistemlerinin oluşum mekanizmaları, gelişim süreçleri, yaşları ve bunların doğruluk derecesi tartışılır hale gelmiştir.

Bu tartışmaların temelinde genellikle, kurulan stratigrafiler ile stratigrafik ilişkilere yönelik görüşlerin netleşmemesi, bazı araştırmacılara göre çeşitli evrelerde oluşmuş metagranitoyidlerin yaşlarının farklı yorumlanması, yapılan yerel çalışmalarda varılan sonuçların tüm masife uyarlanmaya çalışılması vb. nedenler yatmaktadır. Var olan ve farklı özellikler sergileyen çeşitli tektonik ünitelerin litostratigrafik özellikleri veya kaya dizilimleri, metamorfizma nitelikleri ve yaşları, tüm bu olayların gelişim sürecinde meydana gelen deformasyon fazları ile masife bugünkü şeklini kazandıran son sıkışmalı ve/veya genleşmeli tektonik rejimlerin gelişim süreçleri diğer tartışma konuları arasında yer almaktadır.

Bazı metamorfik tektonik ünitelerin, az veya hiç başkalaşım geçirmemiş eşleniklerinin bulunduğu bilinmekle birlikte, Menderes Masifi‘nin tanımlanması yapılırken veya sınırları çizilirken göz önünde bulundurulacak esaslar ve isimlendirme karmaşasına meydan vermemek için tektonik ünite/nap veya formasyon adlamasında belirlenecek ilkeler kolokyumun özünü oluşturan ve tartışılması gereken diğer önemli konulardır. Bu sorunu aşmak için program akışında Stratigrafi Komitesi‘nin de bilgisine başvurulması öngörülmektedir.

Tüm bu sorunların bilimsel bir platformda tartışmaya açılması ve çeşitli konularda görüş ayrılıklarının en aza indirgenmesi için, önemli konuların ana başlıkları belirlenerek ileriye yönelik kısa, orta veya uzun vadeli planlamalara dayalı yeni araştırma projelerinin geliştirilmesi ve geleceğe yönelik yeni hedeflerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla MTA Genel Müdürlüğü ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından Menderes Masifi Kolokyumu‘nun ortaklaşa düzenlenmesine karar verilmiştir. Öncelikli olarak masifte emeği geçen araştırmacıların çağrılı konferans için davet edileceği etkinlikte, ayrıca poster sunumlarına da yer verilmesi öngörülmüştür.

Menderes Masifi‘nde emeği geçen veya bu konuya ilgi duyan yerbilimcilerin yakın ilgisini bekler, Menderes Masifi‘nde uzun yıllar emek veren değerli bilim adamı Prof. Dr. O. Özcan DORA onuruna düzenlenecek olan Kolokyumun başarılı geçmesini ve amacına ulaşmasını diliyoruz.

Saygılarımızla ...

İletişim için kullanılacak e-posta Adresi:
menderes@jmo.org.tr
Tümü

5. Uluslararası Taş Kongresi

YENİ FUAR ALANI İZMİR

27.03.2019 - 30.03.2019

Structural Geology And Global Tectonics: Links To Lithosphere Evolution And Mantle Geodynamics

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

24.04.2019 - 26.04.2019

4. Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu

21.02.2018 - 24.02.2018

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 5

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ YERLEŞKESİ

12.05.2017 - 14.05.2017

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bolümü 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu

ADANA

03.05.2017 - 06.05.2017

2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu

KONYA

12.11.2015 - 15.11.2015

Izmir Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

06.05.2015 - 07.05.2015

3. Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

07.12.2016 - 09.12.2016

Istanbulun Jeolojisi Sempozyumu - 4

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ YERLEŞKESİ

26.12.2014 - 28.12.2014

2. Kıyı Ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu / I O D P -E C O R D Toplantısı

İTÜ MADEN FAKÜLTESİ İHSAN KETİN KONFERANS SALONU

15.10.2015 - 16.10.2015

3. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

04.11.2015 - 06.11.2015

2. Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

09.12.2013 - 11.12.2013

Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

21.12.2011 - 23.12.2011

Izmir`in Suyu Yeraltı Su Kaynakları Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

21.11.2014 - 21.11.2014

Imirin Büyük Mühendislik Yapıları Jeoteknik Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

26.02.2015 - 26.02.2015

Tectonıc Crossroads: Evolvıng Orogens Of Eurasıa- Afrıca And Arabıa

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

10.03.2010 - 10.08.2010

1. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı

30.10.2009 - 01.11.2009

Türkiye`nin Jeotermal Potansiyeli Ve Arama Yontemleri Sempozyumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ALİ RIZA BERKEM KONFERANS SALONU

22.10.2009 - 23.10.2009

2. Kıbrıs Yeraltı Kaynakları Sempozyumu

GİRNE/KKTC

19.11.2008 - 21.11.2008

Biga Yarımadasının Jeolojisi Sempozyumu

BALIKESİR

01.12.2011 - 02.12.2011

Servet Yaman Maden Yatakları - Jeokimya Çalıştayı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

23.10.2008 - 25.10.2008

2. Uluslararası Karadeniz Bolge Jeolojisi Sempozyumu

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

05.10.2009 - 09.10.2009

Eroskay Uygulamalı Jeoloji Kolokyumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU

17.10.8008 - 17.10.2008

Uluslararası Katılımlı Plaomanyetizma Çalıştayı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR SİTESİ

15.05.2008 - 16.05.2008

Menderes Masifi Kolokyumu

DEÜ DESEM BORDO SALONU- İZMİR

05.11.2007 - 10.11.2007

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 3

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KAMPÜSÜ SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

07.12.2007 - 09.12.2007

Kapadokya Yoresinin Jeolojisi

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ - DERBENT KÜLTÜR MERKEZİ

17.10.2007 - 20.10.2007

30. Yıl Jeoloji Sempozyumu

ADANA

25.10.2007 - 27.10.2007

Esen Arpat Daf Sempozyumu

DİYARBAKIR

24.05.2007 - 26.05.2007

Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu

İ.T.Ü MADEN FAKÜLTESİ, AYAZAĞA YERLEŞKESİ MASLAK-İSTANBUL

06.09.2007 - 07.09.2007

1. Heyelan Sempozyumu

ZORLU GRAND OTEL- TRABZON

30.11.2006 - 02.12.2006

Jeotermal Enerji Ve Yasal Düzenlemeler Sempozyumu

KENT OTEL

12.10.2006 - 15.10.2006

1. Kuzey Kıbrıs Jeoloji Kollokyumu

ŞEHİT İBRAHİM ALİ SOK. ÇAĞLAYAN LEFKOŞA - KIBRIS

20.12.2005 - 22.12.2005

1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu

MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

01.12.2005 - 03.12.2005

1. Gap Ve Jeoloji Sempozyumu

11.05.2005 - 14.05.2005

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 2

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ - CİBALİ KAMPÜSÜ

16.12.2005 - 18.12.2005

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası