TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
59. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Kurultay Katılım Ücreti :

Yurtiçi Delegeler için            : 200 YTL
Yurtdışından katılacaklar için : 150 Euro

Katılım Ücreti; Kurultay Bildiriler Kitabını, Kurultay armağanlarını, ikramları ve sosyal kültürel etkinliklerden yararlanmayı içermektedir.
Kurum ve Kuruluşlar, isim listesi göndermek suratiyle toplu delege kaydı yaptırabilirler.
Oda üyesi olmayan katılımcılar, katılım ücretini 20 Şubat 2006 tarihine kadar Jeoloji Mühendisleri Odası Muhasebeine, ya da belirtilen banka hesabına yatırmalıdırlar.
Ödenmiş ücretler iade edilmez.
Jeoloji Mühendisliği öğrencileri Kurultayı ücretsiz olarak izleyebilirler.

KURULTAY BANKA HESABI
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
59. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi
Hesap NO: 30459-444815

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası