TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
59. Türkiye Jeoloji Kurultayı
TÜRKİYE'NİN JEOLOJİK EVRİMİ"YÜCEL YILMAZ'IN ONURUN
 • Mehmet Cemal Goncüoğlu
GÜNCEL TEKTONİK VE DEPREMSELLİK
 • Orhan Tatar
GÜNCEL TEKTONİK VE DEPREMSELLİK
 • Yaşar Ergün Gokten
HİDROJEOLOJİ
 • Mehmet Ekmekçi
MADEN YATAKLARI VE JEOKİMYA
 • Fikret Suner
KIYI-DENİZ JEOLOJİSİ VE SEDİMANTOLOJİ
 • Baki Erdoğan Varol
STRATİGRAFİ VE PALEONTOLOJİ
 • Uğur Kağan Tekin
MİNERALOJİ VE PERTOGRAFİ
 • Osman Candan
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER
 • Cahit Helvacı
ÇEVRE JEOLOJİSİ
 • Muharrem Satır
DOĞAL AFETLER
 • Okan Tüysüz
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ
 • Reşat Ulusay
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ
 • Candan Gokçeoğlu
YAPISAL JEOLOJİ VE TEKTONİK
 • Erdin Bozkurt
YAPISAL JEOLOJİ VE TEKTONİK
 • Erdinç Yiğitbaş
JEOTERMAL
 • Şakir Şimşek
SONDAJ UYGULAMALARI
 • Ali Koçak
SONDAJ UYGULAMALARI
 • Mehmet Mahir Rüma
PETROL JEOLOJİSİ
 • Muzaffer Siyako
ENERJİ HAMMADDELERİ
 • Berk Besbelli
UZAKTAN ALGILAMA VE GIS
 • Can Ayday
TIBBİ JEOLOJİ
 • Muazzez Çelik Karakaya
JEO-ARKEOLOJİ VE JEOLOJİK MİRAS
 • Nizamettin Kazancı
MAGMATİZMA
 • Abidin Temel
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası