TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
59. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Bildiri özleri 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde 3 kopya halinde, A4 boyutunda kağıda basılmış ve ayrıca Word dokümanı olarak, çalışmanın amacını, kapsamını ve yönetimini ve özellikle genel sonuçlarını içerecek şekilde TÜRKÇE ve İNGİLİZCE hazırlanarak gönderilmelidir.

BAŞLIK (12 punto, Times New Roman Bold)

YAZAR/YAZARLAR (12 punto, Times New Roman Düz)

(Yazar veya yazarların tam adları ve soyadları, açık adresleri, e-mail adresleri)

ÖZ (tek aralıklı 12 punto)

........................................

........................................

ABSTRACT (tek aralıklı 12 punto)

.......................................

.....................................

Değinilen Belgeler (tek aralıklı 10 punto)

Atabey,E.,1997, Karbonat Sedimantolojisi, Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları 45, 130s.

* Bu bildirinin özgün bilgiler içerdiğini ve daha önce yayınlanmadığını, kabul edilmesi durumunda sözlü ya da poster olarak sunum yapacağımı taahhüt ederim.

isim ve İmza

* Bu belge öz ya da özlerle birlikte gönderilecektir.

Bildiri özlerinin ve posterlerin son gönderme tarihi : 30 Kasım 2005         

Bildiri özlerinin ve posterlerin değerlendirilmesi, yazarlardan son metnin alınması ve kabulü        : 31 Ocak 2005                             

Film ve Slayt gösterisi için son başvuru tarihi      : 1 Mart 2006

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası