TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
59. Türkiye Jeoloji Kurultayı

1947 yılında Türkiye Jeoloji Kurumu tarafından başlatılan ve her yıl düzenli olarak yapılan jeoloji kurultaylarının ellidokuzuncusu 20-24 Mart 2006 tarihleri arasında Ankara‘da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi salonlarında yapılacaktır. Jeoloji Kurultayları yeni yerbilimleri çalışmalarının sunulduğu ve tartışmaya açıldığı en önemli ve en büyük ulusal yerbilimleri toplantısıdır. Ellidokuz sene hiç ara vermeden düzenlenen kurultaylar, Türkiye‘deki yerbilimleri topluluğunun ne denli etkin olduğunun en güzel ifadesidir.

Günümüzde ulusal bilimsel kongrelerin önemi azalmakta, onların yerini uluslararası veya spesifik konulara yönelik toplantılar almaktadır. Buna karşın Türkiye Jeoloji Kurultayları bir çok nedenle önemini hala korumaktadır ve görünür gelecekte de koruyacaktır. Bunun birinci nedeni jeolojinin tarihsel bir bilim dalı olmasıdır. Bitlis Masifi‘nin evrimi, Yenice-Gönen deprem kırığı, Bolu Dağı geçişi projesindeki mühendislik jeolojisi, GAP‘taki yeraltısuyu arama ve işletme çalışmaları, Sarayköy‘deki jeotermal enerji ile ilgilenen en büyük yerbilimci kitlesi Türkiye‘dedir. Jeoloji Kurultayları bu gibi konuların tartışılacağı uygun bir ortam yaratmaktadır.

Türkiye‘de son yıllarda sıklıkla yapılan, az sayıda yabancı yerbilimcinin katıldığı, uluslararası kongrelerde sunum ve tartışma dilinin İngilizce olması, ve yüksek kayıt ücretleri çoğu yerbilimci için sıkıntı yaratmaktadır. Türkiye Jeoloji Kurultayları sunum ve tartışmaların ana dilde yapıldığı, toplantıya katılımın mali bir sıkıntı yaratmadığı rahat bir bilimsel ortam sunar. Jeoloji Kurultayları Türkiye‘de artıksayısı 27‘ yi bulan jeoloji mühendisliği bölümü öğretim üyeleri ile uygulamacı kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanların bir araya geldiği bir tanışma ve bilimsel tartışma ortamı sağlar. Son yıllarda yerbilimleri araştırma konuları hızla gelişmekte ve değişmektedir. Önemini koruyan jeoloji biliminin klasik konulan dışında coğrafi bilgi sistemleri (GIS), çevre jeolojisi, jeoarkeoloji, tıbbi jeoloji, biyojeoloji gibi konularda yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Jeoloji Kurultayları jeolojinin klasik konuları ve tüm yeni dallardaki araştırmaların sunulduğu geniş bir platform yaratmaktadır. Tüm bu özellikleri ile Türkiye Jeoloji Kurultayları Amerika Jeoloji Kurumuncm her sene düzenlediği ve binlerce yerbilimcinin katıldığı yıllık toplantılara benzemektedir.

Türkiye‘de yerbilimi çalışmalarının niteliğini yükseltmek, bilimsel bir tartışma ortamı yaratmak kurultaylara aktif olarak katılmak ile mümkündür. Bu kapsamda Düzenleme Kurulu olarak tüm yerbilimcilerin 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı‘na katılımlarını ve katkılarını bekliyoruz.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası