TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı

73. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda buluşalım…

Ülkemizin yerbilimleri alanında bir geleneği haline gelen ve 1947 yılından beri kesintisiz olarak devam eden uluslararası katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayları`nın yetmiş üçüncüsü 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında, çevrimiçi (online) olarak düzenlenecektir.  

Kurultayın bu yıl öne çıkarılan ana teması “Jeoloji ve Jeopolitika”dır. Jeopolitika, devletlerin sınırları içerisindeki ve uluslararası arenadaki politik davranışlarını, coğrafi ve doğal nitelikleri çerçevesindeki değişkenler aracılığıyla anlamak, açıklamak ve geleceği tahmin etmek üzerine kurulu bir disiplin olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla birbirinden ayrılmaz bir kavram birlikteliği oluşturan ”jeoloji ve jeopolitika”, devletlerin bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu doğal kaynaklar (petrol, doğal gaz, metalik madenler, nadir toprak elementleri, su, çevre, yenilenebilir enerji vb.) çerçevesinde dış politikasını belirlemek için en önemli temeli oluşturmaktadır. Türkiye’nin Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında yer alması, üç tarafının denizlerle çevrili olması, Boğazları içinde barındırması, Karadeniz-Akdeniz ve Hazar Denizi havzası ile olan yakınlığı, Doğu Akdeniz bölgesinde münhasır ekonomik alan sınırları yakınında son yıllarda yapılan doğal gaz ve petrol keşifleri, zengin bor madeni rezervine sahip olması, dünyanın en büyük enerji üreticileri ile tüketicileri arasında köprü vazifesi görmesi; Türkiye’nin dış politikasını şekillendirmede belirleyici rol oynamaktadır.  

“Jeoloji ve Jeopolitika” kavramları içerisinde yer alan konular 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı`nda ayrıntılarıyla tartışılacaktır. Kurultay boyunca düzenlenecek olan panellerde de konunun çeşitli uzmanlarıyla ülkemizin jeopolitik sorunlarının aşılmasında jeolojinin rolü ve öneminin vurgulanması ve yeni politikalar geliştirilmesi için geniş bir tartışma zemini oluşturulacaktır.

Kurultay`ın geleneksel temel konuları (Genel Jeoloji, Mineraloji-Petrografi, Maden Yatakları ve Jeokimya, Uygulamalı Jeoloji) her yıl olduğu gibi bu Kurultay`da da yerlerini korumaktadırlar. Yetmişbirinci Kurultay’da “Geleceğin Yerbilimcileri” adı altında gerçekleştirilen oturumlar ile yine 75 yaş ve üstünde bulunan, ülkemiz jeoloji bilim ve mühendisliğine önemli katkılar yapmış meslektaşlarımızı onore etmek amacıyla düzenlenen “75. Yıl Özel Şükran Oturumu” bu yıl da sürdürülecektir. Bunun yanı sıra, Yetmişbirinci Kurultay’da ilk kez düzenlenen “Ustalar Oturumu” bu yıl “Mesleğe Emek Verenler” şeklinde düzenlenmiş olup bu oturumda geçmişte yerbilimleri alanlarında fiilen hizmet vermiş tecrübeli isimler bilimsel, tarihsel, felsefe içerikli konuşmalarıyla deneyimlerini paylaşacaklardır.

Düzenleme Kurulu olarak; jeoloji bilimleri ve bilhassa “Jeoloji ve JeoPolitika” konularıyla doğrudan ya da dolaylı ilgili olan tüm bilim insanlarını Kurultay`ımıza en samimi duygularımızla davet ediyoruz. Unutmayınız ki; 73. Kurultayımızın yerbilimleri camiasına yakışır başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi, siz meslektaşlarımızın sözlü veya poster şeklinde bildiriler sunarak katkılarınızı koymanızla mümkün olacaktır. Ayrıca, yerbilimci dostlarımızın Kurultay içinde özel oturum, sergi, panel, teknik gezi ya da sosyal etkinlik düzenlemeye gönüllü olmalarından da mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz. Bilimi ve bilimsel düşünceyi içselleştirmiş herkesi yetmişüçüncü kez düzenlenecek olan Türkiye’nin en köklü bilimsel toplantısına; 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı`na bekliyoruz…

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Osman PARLAK


TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası