TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Poster Hazırlama Kuralları

 • Posterler 70 (yatay) x 100 (düşey) cm boyutlarında ve tek parça halinde olmalıdır.
 • Posterler pdf formatında, 72 DPİ ve 10 MB büyüklüğünde sekreter73.tjk@jmo.org.tr adresine gönderilmelidir.
 • Poster sayfasının üst, alt, sağ ve sol kenarlarından 1 cm boşluk bırakılmalıdır. 
 • Posterin sol üst köşesine Kurultay`ın adı ve logosu; tjk.jmo.org.tr adresinde “Kurultay Dökümanları” bölümünden alınarak konulmalıdır.
 • Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir. Posterin başlığı 60 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir. Yazar isimleri ve iletişim adresleri için 30 punto ve koyu,  diğer bölümler için 16-18 punto büyüklüğünde harfler kullanılmalı ve posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.
 • Metnin iki kolon halinde ve arada şekiller yer alacak biçimde verilmesi tercih edilmelidir.
 • Metinde bölüm başlıkları 24 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
 • Posterler; giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma gibi bölümlerden oluşmalı ve en sonda daha küçük karakterlerle kaynaklar da dizin halinde belirtilmeldir. 
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması olmayıp, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafları kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.


Poster Sunum Kuralları

 • Posterler, Kurultay Düzenleme Kurulu tarafından tjk.jmo.org.tr adresinde “Poster Sunumlar” bölümüne yüklenecek ve duyurusu yapılacaktır.
 • Poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde poster oturumlarına katılacak ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir. 
 • Kurultayı sonunda poster sunumlar kurultay sayfasında kalacak, ancak yazarın talebi ile kaldırılabilecektir.
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası