TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı
75. YIL ÖZEL ŞÜKRAN OTURUMU: MUHARREM SATIR
 • Erdin Bozkurt
75. YIL ÖZEL ŞÜKRAN OTURUMU: MUHARREM SATIR
 • Osman Parlak
ANTROPOSEN VE ANTROPOJENİK KİRLİLİK
 • Okmen Sümer
 • Nuray Çağlar
 • Deniz Şanlıyüksel Yücel
 • Fatma Toksoy Koksal
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
 • Kaan Şevki Kavak
 • Engin Oncü Sümer
 • Tolga Çan
 • Bekir Taner San
 • Can Ayday
BÖLGESEL JEOLOJİ-TEKTONİK
 • Aral Okay
 • Halil Gürsoy
 • Ibrahim Uysal
 • Mualla Cengiz Çinku
ÇEVRE JEOLOJİSİ
 • Ali Yılmaz
 • Irfan Yolcubal
 • Dilek Türer
 • Prosun Bhattacharya
DEĞERLİ VE YARI DEĞERLİ TAŞLAR
 • Sabah Yılmaz Şahin
 • Fetullah Arık
 • Meltem Gürbüz
 • Koray Sozeri
DOĞA KAYNAKLI AFETLER VE AFET YÖNETİMİ
 • Bülent Ozmen
 • Selim Ozalp
DOĞAL YAPI TAŞLARI VE ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER
 • Atiye Tuğrul
 • Murat Yılmaz
 • Osman Serkan Angı
ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ
 • Zühtü Batı
 • Sadettin Korkmaz
 • Hüseyin Karakuş
GELECEĞİN YERBİLİMCİLERİ
 • Aykut Akgün
 • Kaan Sayıt
 • Mustafa Akyıldız
 • Bekir Levent Mesci
GEZEGEN JEOLOJİSİ
 • Nurgül Çelik Balcı
 • Ersin Goğüş
 • Mehmet Yeşiltaş
HİDROJEOLOJİ, SU KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ
 • Alper Baba
 • Mehmet Ekmekçi
 • Ahmet Apaydın
 • Dursun Yıldız
 • Luıs Antonıo Bıttar Venturı
JEODEZİ
 • Haluk Ozener
 • Bahadır Aktuğ
 • Ibrahim Tiryakioğlu
JEODİNAMİK
 • Oğuz Goğüş
 • Ebru Şengül Uluocak
 • Hans Thybo
JEOFİZİK YÖNTEMLER VE JEOLOJİK UYGULAMALARI
 • Semih Ergintav
 • Doğan Kalafat
 • Onur Tan
 • Emin Ulugergerli
JEOMORFOLOJİ
 • Cengizhan Yıldırım
 • Tolga Gorüm
 • Mustafa Softa
 • Hasan Elmacı
 • Joel Spencer
KENT JEOLOJİSİ-MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ-JEOTEKNİK
 • Remzi Karagüzel
 • Nihat Sinan Işık
 • Ergün Tuncay
KÜLTÜREL JEOLOJİ, JEOLOLOJİK MİRAS VE JEOARKEOLOJİ
 • Erhan Altunel
 • Nazire Ozgen Erdem
 • Raif Kandemir
 • Hülya Inaner
MAGMATİK VE METAMORFİK PETROLOJİ
 • Emrah Yalçın Ersoy
 • Ercan Aldanmaz
 • Osman Candan
 • Erdinç Yiğitbaş
MESLEĞE EMEK VERENLER
 • Ayhan Kosebalaban
 • Hikmet Tümer
 • Mine Alta
METALİK MADEN YATAKLARI
 • Ilkay Kuşcu
 • Ali Rıza Çolakoğlu
 • Cahit Donmez
 • Ismail Cihan
NEOTEKTONİK VE DEPREMSELLİK
 • Hasan Sozbilir
 • Gürol Seyitoğlu
 • Orhan Tatar
 • Laura Gregory
PALEONTOLOJİ, PALEOCOĞRAFYA, PALEOİKLİM
 • Atike Nazik
 • Mehmet Serkan Akkiraz
 • Uğur Kağan Tekin
 • Ercan Ozcan
 • Darıa K. Ivanova
SONDAJ YÖNTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
 • Celalettin Şimşek
 • Mehmet Ruhi Akçıl
STRATİGRAFİ-SEDİMANTOLOJİ
 • Ismail Omer Yılmaz
 • Faruk Ocakoğlu
 • Ülvi Can Ünlügenç
 • Erol Sarı
 • Mehmet Akif Sarıkaya
TIBBİ JEOLOJİ
 • Muzaffer Metintaş
 • Mustafa Necmi Ilhan
 • Hüseyin Yalçın
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası