TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Bildiri Sunumu

Kurultay‘da bu duyuruda tanımlanan oturum konularında bilimsel ve teknik araştırmalar ile sorun odaklı uygulamaları konu alan özgün çalışmalar sunulabilir. Bildiriler, kişi ve kuruluşlar adına verilebilir. Bir kişi sözlü olarak en fazla iki bildiri sunabilir.

Bildiri Tipi: Bildiriler isteğe bağlı olarak tam metin bildiri (conference proceedings paper) ya da sadece öz-abstract olarak gönderilebilir.

Yayın Dili: Bildiri yayın dili Türkçe ya da İngilizce’dir.

Kurultay bildiri yönetim sistemine (www.jeolojikurultayi.org) online olarak yüklenecek olan bildirilerin Kurultay takviminde belirtilen son tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilecek Bildiri Özleri/Tam Metin Bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri Özleri/Tam Metin Bildirilerin kabulü oturum yürütücülerinin belirleyeceği en az 2 hakemin değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılacaktır. Bildiri Özlerinin/Tam Metin Bildirilerin, Kurultay bildiri yönetim sisteminde yer alan başvuru formu da doldurularak ve formdaki sözlü veya poster sunum seçeneklerinden biri ve sunum için tercih edilen oturumun başlığı işaretlenerek gönderilmeleri gerekmektedir. Poster tercihi yapan yazarların bildirileri, oturum yürütücüleri tarafından kabul edilmeleri halinde doğrudan poster sunum programında yer alacaktır. Sözlü sunumu tercih eden yazarların bildirileri ise, oturum yürütücüleri tarafından yapılacak değerlendirmenin sonucuna göre sözlü veya poster sunum olarak kabul edilecektir.

Değerlendirme sonucunda sözlü veya poster sunumlarına kabul edilen tüm bildiriler Kurultay Bildiri Özleri/Tam Metin Bildiri kitabında yer alacaktır.


Sözlü Sunum

Sözlü bildiri sunum süresi, tartışmalar dahil 20 dakikadır. Tüm salonlarda yansıtıcı cihaz ve bilgisayar bulunacak olup, slayt makinesi ve tepegöz kullanılmayacaktır. Sunumlarda çalışmanın amacının, kullanılan yöntemlerin ve elde edilen başlıca sonuçların sunum süresi aşılmadan kısa ve öz şekilde verilebilmesi için en fazla 15 slayt hazırlanması önerilir.


Poster Sunumu ve En İyi Poster Ödülleri

Bildiri sunum taleplerinin ve katılımın her geçen yıl giderek arttığı Türkiye Jeoloji Kurultayları’nda sürenin ve mekanların daha iyi kullanımı, tartışma kültürünü geliştirme ve sunum tekniklerinin zenginleştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu hususlar gözetilerek, poster sunumlarına ilginin arttırılması amacıyla poster sunumları süresince yapılacak değerlendirmeler sonucunda ilk üç dereceyi alan posterlere “En İyi Poster” ödülleri verilecektir. “En İyi Poster” değerlendirmesi, Oturum Yürütücüleri arasından oluşturulacak olan jüri tarafından yapılacak ve ödüller seçilen posterlerin yazarlarına kapanış oturumunda verilecektir.

Ödüllendirmede aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütleri esas alınacaktır:

  • İçerik ve sunucunun anlatımı: Poster sunucusunun açıklamaları ve posteri ile ilgili sorulara vereceği yanıtlar, posterin bilimsel/teknik içeriği ve konunun orijinalliği ve/veya alanındaki katkısı, konuyla ilgili temel kavram ve bilgilerin postere aktarılması.
  • Organizasyon: Amaç, yöntem ve sonuçları açıklayan resim ve grafik kullanma, yöntem ve sonuçların bağlantılı olarak açıklanması.
  • Görsellik: Posterin göze hitap etmedeki etkinliği, görünüşü ve renk düzeni, yazım düzeni, okunaklığı, metin, grafik ve tasarımda alışılmışın dışındaki kullanımlar.


TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası