TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Jeotermal Enerji Ve Yasal Düzenlemeler Sempozyumu

12 EKİM 2006 PERŞEMBE
Açılış
Kent Otel
10:00 / 11:00
Açılış Konuşmaları

I. Oturum

Oturum Başkanı: Taner Ünlü tunlu@eng.ankara.edu.tr

11:00 / 11:20
Sözlü Bildiri
Türkiye’nin Jeotermal Kaynaklarının Potansiyeli Ve Onemi
İbrahim AKKUŞ, Önder AYDOĞDU
11:20 / 11:40
Sözlü Bildiri
Türkiye Mineralli Su Potansiyeli Ve Sorunlarımız
Nizamettin ŞENTÜRK
11:40 / 12:00
Sözlü Bildiri
Jeotermal Kaynaklar Yasası Koruyucu Olmalıdır
Tahir ÖNGÜR
12:00 / 12:20
Ülkemizin Jeotermal Potansiyeli Ve Mta'nın Yaptığı Çalışmalar
Hayrullah DAĞISTANLI
12:30 / 13:00
Slayt Gösterisi “geçmişten Günümüze Jeotermal Enerji Arama Faaliyetleri Ve Gelişimi”
İsmail Hakkı KARAMANDERESİ
13:00 / 13:30
Oğle Arası

13:30 / 14:10
Sözlü Bildiri
Jeotermal Enerji Kaynaklı Saha Çalışmalarında Mevcut Durum Ve Yapılması Gerekenlere Oneriler
Nazife DİKENOĞLU YILMAZ
14:10 / 14:40
Sözlü Bildiri
“çağdaş Yerel Yönetim-Aydın Orneği” “ille De Yerli Kaynak
İlhami ORTEKİN
14:40 / 15:00
Ara

Iı. Oturum
15:00 / 18:00
Panel
Soner AKSOY(PANEL BAŞKANI) Tacidar SEYHAN Davut UZUNER Tahir ÖNGÜR Arif DÖNMEZ Mehmet ERBAK Muharrem BOLAT
Açılış Kokteyli
Enerji Otel
13 EKİM 2006 CUMA
Iıı. Oturum- “jeotermal Enerji Çalışmalarında Bilimsel Ve Teknolojik Gelişmeler”

Oturum Başkanı: Omer Ersin Gırbalar girbalar@hotmail.com

9:30 / 9:50
Sözlü Bildiri
Jeotermal Kuyularda Havalı Sondaj Tekniğinin Kullanımı
Adil ÖZDEMİR
9:50 / 10:10
Sözlü Bildiri
Jeotermal Kaynakların Araştırılmasında Yeni Bir Method; Sıvı Kapanımlar
Gülay SEZERER KURU
10:10 / 10:30
Sözlü Bildiri
Yeraltı Kaynaklarının Değerlendirilmesinde 3 Boyutlu Çözümler
Osman Bülent HARPUT
10:30 / 10:50
Sözlü Bildiri
Denizli-Kızıldere Jeotermal Sahası Elektrik Üretiminin Artırımına Yönelik Rezervuar Değerlendirme Çalışmaları
Mahmut PARLAKTUNA, Ender OKANDAN, Nilgün GÜLEÇ, Nurkan KARAHANOĞLU, Seyfullah TUFAN, Dönmez ÇİFTÇİ, Tamer ÇİRKİN, Yılmaz TUNA, Nazife YILMAZ
10:50 / 11:05
Ara

Iv. Oturum - “jeotermal Enerji Ve Yaşananlar”

Oturum Başkanı: Nazife Dikenoğlu Korkut nyilmaz@eie.gov.tr

11:05 / 11:25
Sözlü Bildiri
Jeotermal Sistemlerin Potansiyellerinin Belirlenmesi Ve Sürdürülebilir Işletiminde Rezervuar Mühendisliği Çalışmaları Ve Onemi
Mustafa ONUR
11:25 / 11:45
Sözlü Bildiri
Jeotermal Kaynakların Projelendirilmesinde Eie’nin Rolü
Fatih KAYMAKÇIOĞLU, Erdal APAÇIK, Yılmaz TUNA
11:45 / 12:05
Sözlü Bildiri
Jeotermal Enerji Ve Doğal Mineralli Su Kaynakları Konusunda Kurumsal Ilişkiler
Ersin GIRBALAR
12:05 / 13:30
Oğle Arası

V. Oturum
13:30 / 16:30
Forum

13:30 / 14:15
“jeotermal Enerji Ve Jeolojik Miras”
Tahir ÖNGÜR - Forum Yöneticisi
14:15 / 15:00
“jeotermal Enerjide Gerçek Potansiyelimiz Biliniyor Mu?”
Ersin GIRBALAR – Forum Yöneticisi
15:00 / 15:45
“jeotermal Enerji Yatırımlarında Finans Modelleri”
Niyazi AKSOY- Forum Yöneticisi
15:45 / 16:30
“jeotermal Enerjide Alternatif Çözümler Ve Jeotermal Enstitü”
Mehmet ŞENER - Forum Yöneticisi
14 EKİM 2006 CUMARTESİ
Vı. Oturum - “jeotermal Sahalarda Yaşananlar”

Oturum Başkanı: Onder Aydoğdu ondermta@gmail.com

10:00 / 10:20
Sözlü Bildiri
Ülkemiz Jeotermal Sondaj Sektörünün Yapısı, Eğitim Durumu Ve Uygulamalar Üzerine Bazı Değerlendirmeler
Adil ÖZDEMİR
10:20 / 10:40
Sözlü Bildiri
Jeotermal Kaynaklarla Ilgili Yetkili Kurumlar, Uygulamalar Ve Gelişmeler
Toros ÖZBEK
10:40 / 11:00
Sözlü Bildiri
Biga Yarımadası Jeotermal Sularının Jeokimyasal Ozellikleri Ve Jeotermal Potansiyeli
Erdoğan YÜZER- Tolga YALÇIN, Erkan BOZKURTOĞLU, Sinan SARP
11:00 / 11:20
Sözlü Bildiri
Yeni Bir Jeotermal Enerji Yasası Neler Içermelidir
M. Mahir RÜMA
11:20 / 11:40
Sözlü Bildiri
Jeotermal Arama Ve Uygulamalardaki Bürokratik Değişiklikler
İsmail Hakkı KARAMANDERESİ
15 EKİM 2006 PAZAR
Talep Olması Durumunda “kızılcahamam Jeotermal Sahası”na Teknik Gezi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası