TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÜLKEMİZ JEOTERMAL SONDAJ SEKTÖRÜNÜN YAPISI, EĞİTİM DURUMU ve UYGULAMALAR ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası