TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeotermal Enerji Ve Yasal Düzenlemeler Sempozyumu

Sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar, sempozyum sekreterliğine gönderilecek olan bildiri ve poster sunumlarının GENİŞLETİLMİŞ ÖZLERİ değerlendirilecek ve değerlendirmeler sonucunda sözlü ve poster şeklinde sunulacak bildirilerin tümü sempozyum kitabında yer alacaktır. Tam metinler ayrı bir kitap olarak basılacaktır. Sunum dili türkçedir.

Sözlü ve Poster sunum bildirilerinin genişletilmiş özleri dört A4 sayfasını geçmeyecek şekilde basılmış ve ayrıca word dökümanı olarak çalışmanın amacını, kapsamını ve genel sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanarak gönderilmelidir.

Posterde 90 cm (yükseklik), 70 cm (genişlik) boyutlarında tek parça olacak ve dikey olarak asılacaktır. Posterde mümkün olduğu kadar foto, şekil, harita gibi görsel öğelere ağırlık verilmelidir. Yazılar bir metre uzaklıktan rahatça okunabilmeli, poster yazılı bildirilerde olduğu gibi giriş, gelişme ve sonuç mantığı içerisinde olmalıdır.


Bildiri Formatı

BAŞLIK (12 Punto, Times new Roman Bold)

YAZAR/YAZARLAR (12 Punto, Times new Roman Düz)

(Yazar veya yazarların tam adları ve soyadları, açık adresleri, e-mail adresleri)

ÖZ (tek aralıklı 12 punto)

ABSTRACT (tek aralıklı 12 punto)

Değinilen Belgeler(tek aralıklı 10 punto)

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası