TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOTERMAL SİSTEMLERİN POTANSİYELLERİNİN BERLİRLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETİMİNDE REZERVUAR MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMALARI VE ÖNEMİ

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası