TMMOB Odalar 06 Haziran 2020, Cumartesi
12 EKİM 2006 PERŞEMBE

AÇILIŞ

KENT OTEL

 
10:00

 
11:00

 

 
AÇILIŞ KONUŞMALARI
 

 
 

I. OTURUM

Oturum Başkanı:
TANER ÜNLÜ

 
11:00

 
11:20

 
Sözlü Bildiri

 
Türkiye’nin Jeotermal Kaynaklarının Potansiyeli ve Önemi
 
İbrahim AKKUŞ, Önder AYDOĞDU
 
 

 
11:20

 
11:40

 
Sözlü Bildiri

 
Türkiye Mineralli Su Potansiyeli ve Sorunlarımız
 
Nizamettin ŞENTÜRK
 
 

 
11:40

 
12:00

 
Sözlü Bildiri

 
Jeotermal Kaynaklar Yasası Koruyucu Olmalıdır
 
Tahir ÖNGÜR
 
 

 
12:00

 
12:20

 

 
Ülkemizin Jeotermal Potansiyeli ve MTA'nın Yaptığı Çalışmalar
 
Hayrullah DAĞISTANLI
 
 

 
12:30

 
13:00

 

 
Slayt Gösterisi “Geçmişten Günümüze Jeotermal Enerji Arama Faaliyetleri ve Gelişimi”
 
İsmail Hakkı KARAMANDERESİ
 
 

 
13:00

 
13:30

 

 
ÖĞLE ARASI
 

 
 

 
13:30

 
14:10

 
Sözlü Bildiri

 
Jeotermal Enerji Kaynaklı Saha Çalışmalarında Mevcut Durum ve Yapılması Gerekenlere Öneriler
 
Nazife DİKENOĞLU YILMAZ
 
 

 
14:10

 
14:40

 
Sözlü Bildiri

 
“Çağdaş Yerel Yönetim-Aydın Örneği” “İlle de Yerli Kaynak
 
İlhami ORTEKİN
 
 

 
14:40

 
15:00

 

 
ARA
 

 
 

II. OTURUM

 
15:00

 
18:00

 

 
PANEL
 
Soner AKSOY(PANEL BAŞKANI) Tacidar SEYHAN Davut UZUNER Tahir ÖNGÜR Arif DÖNMEZ Mehmet ERBAK Muharrem BOLAT
 
 

AÇILIŞ KOKTEYLİ

ENERJİ OTEL

13 EKİM 2006 CUMA

III. OTURUM- “Jeotermal Enerji Çalışmalarında Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler”

Oturum Başkanı:
ÖMER ERSİN GIRBALAR

 
9:30

 
9:50

 
Sözlü Bildiri

 
Jeotermal Kuyularda Havalı Sondaj Tekniğinin Kullanımı
 
Adil ÖZDEMİR
 
 

 
9:50

 
10:10

 
Sözlü Bildiri

 
Jeotermal Kaynakların Araştırılmasında Yeni Bir Method; Sıvı Kapanımlar
 
Gülay SEZERER KURU
 
 

 
10:10

 
10:30

 
Sözlü Bildiri

 
Yeraltı Kaynaklarının Değerlendirilmesinde 3 Boyutlu Çözümler
 
Osman Bülent HARPUT
 
 

 
10:30

 
10:50

 
Sözlü Bildiri

 
Denizli-Kızıldere Jeotermal Sahası Elektrik Üretiminin Artırımına Yönelik Rezervuar Değerlendirme Çalışmaları
 
Mahmut PARLAKTUNA, Ender OKANDAN, Nilgün GÜLEÇ, Nurkan KARAHANOĞLU, Seyfullah TUFAN, Dönmez ÇİFTÇİ, Tamer ÇİRKİN, Yılmaz TUNA, Nazife YILMAZ
 
 

 
10:50

 
11:05

 

 
ARA
 

 
 

IV. OTURUM - “Jeotermal Enerji ve Yaşananlar”

Oturum Başkanı:
NAZİFE DİKENOĞLU

 
11:05

 
11:25

 
Sözlü Bildiri

 
Jeotermal Sistemlerin Potansiyellerinin Belirlenmesi ve Sürdürülebilir İşletiminde Rezervuar Mühendisliği Çalışmaları ve Önemi
 
Mustafa ONUR
 
 

 
11:25

 
11:45

 
Sözlü Bildiri

 
Jeotermal Kaynakların Projelendirilmesinde EİE’nin Rolü
 
Fatih KAYMAKÇIOĞLU, Erdal APAÇIK, Yılmaz TUNA
 
 

 
11:45

 
12:05

 
Sözlü Bildiri

 
Jeotermal Enerji ve Doğal Mineralli Su Kaynakları Konusunda Kurumsal İlişkiler
 
Ersin GIRBALAR
 
 

 
12:05

 
13:30

 

 
ÖĞLE ARASI
 

 
 

V. OTURUM

 
13:30

 
16:30

 

 
FORUM
 

 
 

 
13:30

 
14:15

 

 
“Jeotermal Enerji ve Jeolojik Miras”
 
Tahir ÖNGÜR - Forum Yöneticisi
 
 

 
14:15

 
15:00

 

 
“Jeotermal Enerjide Gerçek Potansiyelimiz Biliniyor mu?”
 
Ersin GIRBALAR – Forum Yöneticisi
 
 

 
15:00

 
15:45

 

 
“Jeotermal Enerji Yatırımlarında Finans Modelleri”
 
Niyazi AKSOY- Forum Yöneticisi
 
 

 
15:45

 
16:30

 

 
“Jeotermal Enerjide Alternatif Çözümler ve Jeotermal Enstitü”
 
Mehmet ŞENER - Forum Yöneticisi
 
 

14 EKİM 2006 CUMARTESİ

VI. OTURUM - “Jeotermal Sahalarda Yaşananlar”

Oturum Başkanı:
ÖNDER AYDOĞDU

 
10:00

 
10:20

 
Sözlü Bildiri

 
Ülkemiz Jeotermal Sondaj Sektörünün Yapısı, Eğitim Durumu ve Uygulamalar Üzerine Bazı Değerlendirmeler
 
Adil ÖZDEMİR
 
 

 
10:20

 
10:40

 
Sözlü Bildiri

 
Jeotermal Kaynaklarla İlgili Yetkili Kurumlar, Uygulamalar ve Gelişmeler
 
Toros ÖZBEK
 
 

 
10:40

 
11:00

 
Sözlü Bildiri

 
Biga Yarımadası Jeotermal Sularının Jeokimyasal Özellikleri ve Jeotermal Potansiyeli
 
Erdoğan YÜZER- Tolga YALÇIN, Erkan BOZKURTOĞLU, Sinan SARP
 
 

 
11:00

 
11:20

 
Sözlü Bildiri

 
Yeni Bir Jeotermal Enerji Yasası Neler İçermelidir
 
M. Mahir RÜMA
 
 

 
11:20

 
11:40

 
Sözlü Bildiri

 
Jeotermal Arama ve Uygulamalardaki Bürokratik Değişiklikler
 
İsmail Hakkı KARAMANDERESİ
 
 

15 EKİM 2006 PAZAR

Talep Olması Durumunda “Kızılcahamam Jeotermal Sahası”na Teknik Gezi