TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
2. ULUSLARARASI KARADENİZ BÖLGE JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü 05.10.2009 - 09.10.2009
Genel Bilgiler

Karadeniz‘e komşu veya yakın ülkelerin jeolojisi ve yeraltı kaynaklarının tartışmaya  açılması amacıyla, MTA Genel Müdürlüğü ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, ilkini 1992 yılında ortaklaşa gerçekleştirdikleri "Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyumu"nun ikincisini 5-9 Ekim 2009 tarihleri arasında düzenleyeceklerdir. 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren söz konusu bölgeye yönelik başlayan jeolojik araştırmalar, özellikle 1970‘li yıllardan itibaren hız kazanarak karada ve denizde sürdürülmüştür. Ancak gerçekleştirilen çok sayıda ve çeşitli disiplinlerdeki araştırmaların çoğunlukla ülkelerle sınırlı kalması, araştırmacılar arasındaki iletişimin arzulanan düzeyde kurulamaması, bazı jeolojik kavramların farklı kullanılması ve önerilen jeodinamik evrim modellerinde birliktelik sağlanamaması gibi nedenlerle uluslararası bilimsel toplantıların yapılması zorunlu hale gelmiştir. Diğer yandan, Karadeniz Bölgesi‘nde son yıllarda önemi giderek artan petrol ve doğal gaz başta olmak üzere çeşitli enerji hammaddeleri, metalik madenler, endüstriyel hammaddeler gibi yeraltı kaynaklarının araştırılması ve ekonomiye kazandırılmasının, bölge ülkelerinin kalkınmasında ve sanayi yatırımlarının gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bunların yanı sıra son yıllarda tüm bölge ülkelerindeki hızlı kalkınmaya paralel olarak yaşanan kentleşme sürecinde yerleşim alanlarının seçiminde deprem, heyelan, sel gibi doğal afetlerin öncelikle gözönüne alınması gerekmektedir. 

Bu bakımdan UNESCO‘nun 2007-2009 yıllarını "Dünya Yer Yılı" olarak ilan etmesi ayrı bir önem arz etmektedir. İşte böyle anlamlı bir döneme denk düşen 2. Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyum‘unda, yukarıda çerçevesi çizilen alanlarda yapılan jeolojik çalışmaların bilimsel bir platformda tartışmaya açılması, elde edilen bilgilerin paylaşılması, doğruya daha yakın bölgesel yorum veya sentezlere gidilmesi etkinliğin temel hedefleridir. 

Uluslararası bir platformda bölgenin jeolojisinin, jeodinamik evriminin ve yeraltı kaynaklarının tartışılacağı bu etkinliğe , bölgede araştırma yapan ve konuya ilgi duyan tüm yer bilimcilerinin ilgisini bekler, sempozyumun başarılı geçmesini ve amacına ulaşmasını dileriz. 

AMAÇLAR

    • Karadeniz bölgesinin jeolojisine ilgi duyan yerbilimcilere yeni bulgu, görüş ve düşüncelerini sunabilecekleri bir ortam sunmak ve bölgesel jeolojik problemlerin tartışılmasını sağlamak,
    • Petrol doğal gaz ve diğer yeraltı kaynaklarının araştırılması açısından bir jeolojik çerçeve oluşturmak,
    • Konu ile ilgili ülkelerin maden yataklarının araştırılması ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak,
    • Karadeniz ülkelerinin jeolojisinin ele alınacağı, periyodik olarak toplanacak bir uluslararası örgütlenmeye çekirdek oluşturmak,
    • Yerbilimleri konularında bölge ülkelerini ilgilendiren ortak projelerin gerçekleştirilmesine ortam sağlamak.
Tümü

5. Uluslararası Taş Kongresi

YENİ FUAR ALANI İZMİR

27.03.2019 - 30.03.2019

Structural Geology And Global Tectonics: Links To Lithosphere Evolution And Mantle Geodynamics

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

24.04.2019 - 26.04.2019

4. Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu

21.02.2018 - 24.02.2018

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 5

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ YERLEŞKESİ

12.05.2017 - 14.05.2017

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bolümü 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu

ADANA

03.05.2017 - 06.05.2017

2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu

KONYA

12.11.2015 - 15.11.2015

Izmir Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

06.05.2015 - 07.05.2015

3. Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

07.12.2016 - 09.12.2016

Istanbulun Jeolojisi Sempozyumu - 4

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ YERLEŞKESİ

26.12.2014 - 28.12.2014

2. Kıyı Ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu / I O D P -E C O R D Toplantısı

İTÜ MADEN FAKÜLTESİ İHSAN KETİN KONFERANS SALONU

15.10.2015 - 16.10.2015

3. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

04.11.2015 - 06.11.2015

2. Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

09.12.2013 - 11.12.2013

Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

21.12.2011 - 23.12.2011

Izmir`in Suyu Yeraltı Su Kaynakları Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

21.11.2014 - 21.11.2014

Imirin Büyük Mühendislik Yapıları Jeoteknik Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

26.02.2015 - 26.02.2015

Tectonıc Crossroads: Evolvıng Orogens Of Eurasıa- Afrıca And Arabıa

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

10.03.2010 - 10.08.2010

1. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı

30.10.2009 - 01.11.2009

Türkiye`nin Jeotermal Potansiyeli Ve Arama Yontemleri Sempozyumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ALİ RIZA BERKEM KONFERANS SALONU

22.10.2009 - 23.10.2009

2. Kıbrıs Yeraltı Kaynakları Sempozyumu

GİRNE/KKTC

19.11.2008 - 21.11.2008

Biga Yarımadasının Jeolojisi Sempozyumu

BALIKESİR

01.12.2011 - 02.12.2011

Servet Yaman Maden Yatakları - Jeokimya Çalıştayı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

23.10.2008 - 25.10.2008

2. Uluslararası Karadeniz Bolge Jeolojisi Sempozyumu

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

05.10.2009 - 09.10.2009

Eroskay Uygulamalı Jeoloji Kolokyumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU

17.10.8008 - 17.10.2008

Uluslararası Katılımlı Plaomanyetizma Çalıştayı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR SİTESİ

15.05.2008 - 16.05.2008

Menderes Masifi Kolokyumu

DEÜ DESEM BORDO SALONU- İZMİR

05.11.2007 - 10.11.2007

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 3

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KAMPÜSÜ SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

07.12.2007 - 09.12.2007

Kapadokya Yoresinin Jeolojisi

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ - DERBENT KÜLTÜR MERKEZİ

17.10.2007 - 20.10.2007

30. Yıl Jeoloji Sempozyumu

ADANA

25.10.2007 - 27.10.2007

Esen Arpat Daf Sempozyumu

DİYARBAKIR

24.05.2007 - 26.05.2007

Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu

İ.T.Ü MADEN FAKÜLTESİ, AYAZAĞA YERLEŞKESİ MASLAK-İSTANBUL

06.09.2007 - 07.09.2007

1. Heyelan Sempozyumu

ZORLU GRAND OTEL- TRABZON

30.11.2006 - 02.12.2006

Jeotermal Enerji Ve Yasal Düzenlemeler Sempozyumu

KENT OTEL

12.10.2006 - 15.10.2006

1. Kuzey Kıbrıs Jeoloji Kollokyumu

ŞEHİT İBRAHİM ALİ SOK. ÇAĞLAYAN LEFKOŞA - KIBRIS

20.12.2005 - 22.12.2005

1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu

MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

01.12.2005 - 03.12.2005

1. Gap Ve Jeoloji Sempozyumu

11.05.2005 - 14.05.2005

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 2

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ - CİBALİ KAMPÜSÜ

16.12.2005 - 18.12.2005

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası