TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
2. Uluslararası Karadeniz Bolge Jeolojisi Sempozyumu

Sempozyum

5-9 Ekim 2009

Kayıt

5 Ekim Pazartesi 9.00-10.00

Açılıs

5 Ekim Pazartesi 10.00

Bilimsel oturumlar:

5 Ekim Pazartesi-9 Ekim Cuma

Teknik Gezi:

9-14 Ekim 2009

 

 

Son tarihler

31 Mayıs 2009

Sempozyum Bildiri Özleri ve Posterlerin Son Gönderme Tarihi

30 Temmuz 2009

Sempozyum Katılım Ücreti, Teknik Gezi Katılım Ücreti, Bildiri Özleri ve Posterlerin Degerlendirilmesi ve Kabulü

 

 

Kayıt

Sempozyuma, teknik geziye ve sergiye katılım web üzerinden adresinden yapılacaktır. www.mta.gov.tr/isgb/

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası