TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
2. Uluslararası Karadeniz Bolge Jeolojisi Sempozyumu

Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyumunda bölgeyi konu alan
yerbilimlerinin çesitli disiplinlerinde yapılmıs özgün çalısmalar ile senteze yönelik çalısmalar kabul edilecektir. 500 kelimeyi geçmeyecek sekilde Ingilizce ve Türkçe olarak hazırlanan özlerin 31 Mayıs 2009 tarihine kadar web üzerinden veya posta ile ISGB Sekreterligine gönderilmesi gerekmektedir.
  Bir kişi ilk isim veya sunucu olarak en fazla iki bildiri verebilir. Değerlendirmeler sonucu sözlü veya poster seklinde sunulacak sunumların tümü, sempozyum kitabında yer alacaktır. Bildiri sunum süresi 20, tartışmalar ise 5 dakikadır.

POSTER SUNUMU
Sempozyum sırasında isteyen katılımcılar Ingilizce olarak poster sunumu
yapabileceklerdir. Poster sunumu yapmak isteyenlerin 500 kelimeyi geçmeyecek sekilde Ingilizce ve Türkçe olarak hazırlanan Poster Sunum Özetini 31 Mayıs 2009 tarihine kadar ISGB Sekreterligine internet yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

Poster Hazırlama Kuralları
    Posterler 120 cm (yükseklik), 90 cm (genislik) boyutlarında tek parça olacak ve dikey hazırlanacaktır.
    Bildirilerin rahatlıkla tanınabilmesi için bildiri baslıgının görünür bir sekilde poster panosunun üzerine yerlestirilmesi gerekmektedir. Yazar isimleri, adres ve e-posta bilgileri de açıkça yazılmalıdır.
    Posterde mümkün oldugu kadar fotograf, sekil, harita gibi görsel malzemelere agırlık verilmeli, yazılar bir metre uzaklıktan rahatlıkla okunabilir büyüklükte olmalıdır. Giris, gelisme ve sonuç bölümleri olmalı ve bilimsel bir mesaj verilmelidir. Metin iki aralıklı hazırlanmalı, gerektiginde farklı yazı boyutları ve tipleri kullanılmalıdır. Sekil ve grafiklerde farklı renkte çizgi ve desen kullanılmasına dikkat edilmelidir.


BİLDİRİ FORMATI
Bildiri özleri 3 kopya halinde A4 boyutunda kagıda basılmış ve ayrıca Word belgesi olarak çalısmanın amacını, kapsamını ve yöntemini ve özellikle genel sonuçlarını içerecek sekilde TÜRKÇE ve INGILIZCE hazırlanarak gönderilmelidir.

Türkçe Baslık (11 punto, Times New Roman Bold, Ilk Harfler Büyük, Sayfaya Ortalanacak) (1.5 Satır Bosluk)

Ingilizce Baslık (11 punto, Times New Roman Italik,
Ilk Harfler Büyük, Sayfaya Ortalanacak) (3 Satır Bosluk)

Yazar Ismi /Isimleri (10 punto, Times New Roman Bold, sayfaya ortalanacak, SOYADLARIN hepsi büyük, birden çok yazar isim ve soyadları virgülle ayrılacak, )
(1 Satır çok yazarlı ise sunucunun isminin altı çizilecek Bosluk)
Adres (9 punto, italik, ek olarak sunan kisinin e-posta adresi belirtilecek)
(3 Satır Bosluk)

ÖZ (11 punto, bold, ortalanmıs)
Öz metni (10 punto,Times New Roman, düz yazı, her iki yana yaslı, 1 satır aralıgı ile yazılacaktır.
Paragraflar arasında 1 satır bosluk bırakılacaktır.) (1 satır bosluk)
Anahtar Kelimeler: En az 2, en çok 5 adet anahtar kelime verilmeli (10 punto, düz yazı)

ABSTRACT (11 punto, Times New Roman, bold, italik, ortalanmıs)
Ingilizce metin (10 punto,Times New Roman, italik, normal, 1 satır aralıgı ile yazılacaktır. Paragraflar arasında 1 satır bosluk bırakılacaktır.) (1 satır bosluk)

Keywords: En az 2, en çok 5 adet anahtar kelime verilmeli (10 punto, italik)
Deginilen Belgeler (Baslık 9 punto, bold, ortalanmıs)
Deginilen belgeler (9 punto, italik, iki yana yaslı)
Sayfa Düzeni: Sayfa A4 boyutunda olmalı ve sayfa kenarlarında 3‘er cm bosluk bırakılmalıdır.

Yukarıdaki açıklama metin formata uygun olarak hazırlanmıstır.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası