TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı Sekreteryası

Sonay BOYRAZ ASLAN  -Levent KARADENİZLİ
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Hatay Sokak No: 21 Kocatepe/ANKARA
www.jmo.org.tr
kurultay@jmo.org.tr
Tel: + 90 312 434 36 01
Fax: +90 312 434 23 88

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası