TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı
BÖLGESEL JEOLOJİ VE TEKTONİK
 • Okan Tüysüz
 • Orhan Tatar
 • Ivan Zagorchev
 • Spyros Pavlıdıs
COĞRAFYA VE KÜLTÜR
 • Ali Ozçağlar
 • Harun Taşkıran
 • Nevra Ertürk
 • Sturt Manning
ÇEVRE JEOLOJİSİ-ÇEVRE YÖNETİMİ-TIBBİ JEOLOJİ
 • Hüseyin Yalçın
 • Musa Alpaslan
 • Cüneyt Güler
 • Ibrahim Akkurt
DENİZ, GÖL VE KIYI JEOLOJİSİ
 • Erol Sarı
 • Namık Çağatay
 • Thomas Litt
DEĞERLİ-YARI DEĞERLİ TAŞLAR
 • Sabah Yılmaz Şahin
 • Tamer Rızaoğlu
DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ
 • Bülent Ozmen
 • Omer Murat Yavaş
DOĞAL YAPI TAŞLARI VE ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER
 • Atiye Tuğrul
 • Ali Bahadır Yavuz
 • Mümtaz Çolak
JEOPARK VE JEOTURİZM
 • Jose Brılha
 • Radoslav Nakov
 • Hülya Inaner
FOSİL YAKITLAR JEOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİ
 • Ali Ihsan Karayiğit
 • Zühtü Batı
 • Kımon Chrıstanıs
HİDROJEOLOJİ, SU KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ
 • Mehmet Çelik
 • Fatma Gültekin
 • Ahmet Apaydın
 • Maren Brehme
JEOKRONOLOJİ VE İZOTOP JEOLOJİSİ
 • Cüneyt Şen
 • Nurgül Çelik Balcı
JEOTERMAL ENERJİ
 • Ismail Hakkı Karamanderesi
 • Ahmet Yıldız
 • Hafize Akıllı
KUVATERNER ARAŞTIRMALARI
 • Catherıne Kuzucuoglu
 • Mehmet Akif Sarıkaya
 • Mehmet Korhan Erturaç
MAGMATİZMA VE MAGMATİK SÜREÇLER
 • Zekiye Karacık
 • Kaan Sayıt
 • Ercan Aldanmaz
METALİK MADEN YATAKLARI
 • Ilkay Kuşcu
 • Ibrahim Sonmez Sayılı
METAMORFİZMA VE METAMORFİK SÜREÇLER
 • Ali Polat
 • Osman Ersin Koralay
 • Mohssen Moazzen
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK
 • Halil Kumsar
 • Levent Selçuk
 • Ayhan Koçbay
NEOTEKTONİK VE DEPREMSELLİK
 • Veysel Işık
 • Volkan Karabacak
 • Abdolrezza Ghods
ORTA DOĞU VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNDE JEOLOJİK MİRAS
 • Afat Serjani
 • Fuat Şaroğlu
 • Todor Todorov
 • Zeki M. Hassan
STRATİGRAFİ VE PALEONTOLOJİ
 • Uğur Kağan Tekin
 • Dan Grıgorescu
 • Mehmet Serkan Akkiraz
 • Aynur Hakyemez
SEDİMANTOLOJİ VE SEDİMANTER SÜREÇLER
 • Mehmet Ozkul
 • Hükmü Orhan
 • Ezher Taglıasacchı
SONDAJ YÖNTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
 • Mehmet Ruhi Akçıl
 • Celalettin Şimşek
TOPRAK, UYGARLIK VE YAŞAM
 • Gunay Erpul
 • Selen Deviren Saygın
 • Donald Gabriels
UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
 • Engin Oncü Sümer
 • Bekir Taner San
YEREL YÖNETİM-KENTLEŞME VE JEOLOJİ
 • Turgut Oztaş
 • Bahattin Murat Demir
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası