TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı
BAŞKAN
 • Nizamettin Kazancı
DÜZENLEME KURULU ÜYESİ
 • Nazire Ozgen Erdem
DÜZENLEME KURULU ÜYESİ
 • Melahat Beyarslan
DÜZENLEME KURULU ÜYESİ
 • Yüksel Orgün Tutay
DÜZENLEME KURULU ÜYESİ
 • Sadettin Korkmaz
KURULTAY SEKRETERİ
 • Levent Karadenizli
KURULTAY SEKRETERİ
 • Sonay Boyraz Aslan
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
 • Ifakat Nejla Şaylan
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
 • Düzgün Esina
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
 • Ümit Uzunhasanoğlu
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
 • Deniz Işık Gündüz
SAYMAN
 • Dursun Malik Bakır
SAYMAN
 • Halil Ibrahim Yiğit
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
 • Murat Akgoz
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
 • Zeynep Yelda Bayrak
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
 • Ilhan Ulusoy
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası