TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı

05 Aralık 2016: Sözlü ve poster sunumlar için bildiri özlerini son gönderme tarihi
20 Şubat 2017: Bildiri veya poster kabulünün yazarlara son bildirim tarihi
10-14 Nisan 2017: 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası