TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
75. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI
Mta Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi 10.04.2023 - 14.04.2023
Genel Bilgiler

“Jeolojik Kökenli Kaynakların Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü”

MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi/ 10–14 Nisan 2023 / Ankara


 75. JEOLOJİ KURULTAYI KATILIM BELGESİ İÇİN LÜTFEN basinyayin@jmo.org.tr ADRESİNE MAİL ATINIZ!


Şubat 2023 tarihinde olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz ve Çardak-Sürgü faylarının kesiştikleri bölgede oluştu ve yaklaşık 350 km uzunluğundaki bir bölgeyi etkiledi. Büyük depremlerden sonra, bölgedeki fayların üzerindeki stresin arttığının bilinmesine karşın aynı gün saatler içinde iki büyük depremin gerçekleşmiş olması örneği yok denecek kadar nadir bir olgu. Deprem odak noktasının çok sığ olması, zemin koşullarının yerleşime uygun olmaması üretim hataları ile birleşince büyük bir felakat ile başbaşa kaldık!.. Maalesef. Depremde yaşamını yitiren ülkemizin güzel insanları ışıklar içinde uyusunlar, yıldızlar yoldaşı olsun.

10-14 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak 75. Türkiye Jeoloji Kurultayı kapsamında depreme kaynaklık eden fayları ve yüzek kırıklarını konu alan ÖZEL OTURUM planladık. Bölgede çalışmış ve çalışmaları devam eden meslektaşlarımızın 14 Nisan 2023 Cuma günü gerçekleştirilecek bu oturuma katkılarını bekliyoruz.

Özel oturuma ilaveten, Tectonics ve Tectonophysics dergi editörleri ile özel oturumda sunulacak bildirileri içerecek ve akran değerlendirmesinden başarı ile geçecek makalalerden oluşan ÖZEL SAYILAR hazırlanması konusunda yapılan ön görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. Dergilere resmi olarak bir başvuruda bulunmak için aşağıdaki bilgiler içiren öneri metninin hazırlanması gerekiyor:

(1) Özel Sayının Başlığı
(2) Özel sayının amacını ifade eden kısa bir açıklama metni
(3) Misafir editor isimleri
(4) Olası makalelerin (tentative) başlıkları, yazar isim ve adresleri
(5) Makalelerin içeriğini ifade edecek kısa öz/özet
(6) ve de makale gönderimi için son tarih ile takip eden sürecin takvimlendirilmesi.

Bu bağlamda, Özel Oturum ve Özel Sayıya katkı sunmak isteyen meslektaşlarımızın hazırlayacakları makale(ler)nin başlığı, yazar isim ve adresleri ile kısa özetini (Kurultay formatına uygun bir şekilde Türkçe ve İngilizce olarak) 15 Mart 2023 Çarşamba günü gece yarısına kadar (erdin@metu.edu.tr) adresine göndermesini önemle rica ediyoruz.

Saygılarımızla.

75. Türkiye Jeoloji Kurultayı Düzenleme Kurulu

KURULTAYA ÇAĞRI

Sürekli artan Dünya nüfusu ve teknolojideki gelişim ile buna bağlı tüketim ihtiyacının arttığı, taleplerin değiştiği günümüzde, ekonomik faaliyetlerin devam etmesi için doğal kaynakların temininin sürekliliği hayati öneme sahiptir.

 

2022 yılının başından itibaren Rusya-Ukrayna örneğinde olduğu gibi yakın coğrafyamızda yaşanan çatışmalar, petrol, gaz, kömür, jeotermal, metalik veya endüstriyel hammaddeler gibi jeolojik kökenli kaynaklara olan talebin baş döndürücü bir hızla artmasına ve, Ortadoğu ve Akdeniz başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde ekonomik kriz ve istikrarsızlıklar tetikledi. Bu olguların ana nedenlerini tartışmak ve detaylandırmak amacıyla Kurultayımızın bu yılki ana teması ‘Jeolojik Kaynakların Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü’ olarak belirlenmiştir. Jeolojik kökenli kaynaklara ve varlıklara sahip olmak tarih boyunca ülkeler ve toplumlar için her zaman stratejik öneme sahip olmuştur ve bu durum günümüz dünyası için giderek daha da önem kazanmaktadır. Doğal hammadde kaynakları açısından zengin ülkeler, özellikle bu kaynakları kamusal yarar çerçevesinde toplum kullanan ülkeler, toplumsal, sosyal, ekonomik açıdan gelişmiş ülkeler olarak değerlendirilmektedir.

 

75. Türkiye Jeoloji Kurultayımızda; bulunduğumuz coğrafya ve çevresinde emperyalist ülkelerin kaynak paylaşımı savaşlarının, ülkemize etkileri ile jeolojik kaynak ve varlıklarımızın aranması, araştırılması, bulunması, işletilmesi ve yönetilmesi süreçlerinde yer alan biz jeoloji mühendislerinin, ülke kalkınmasındaki rolü ve önemini topluma ve yöneticilerine doğru ve etkili anlatılmasını sağlamak önde gelen amacımızdır.

 

Düzenleme Kurulu olarak, aklın ve bilimin rehberliğinde her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü, Kurultayımızın ise 75’inci yılı olması nedeniyle, daha bir anlam ifade eden Kurultayımıza tüm bilim insanları ve uygulayıcılarını davet ediyoruz. Meslektaşlarımızın sunacağı çalışmalar ile 75. Kurultayımızın yerbilimleri camiasına yakışır biçimde başarılı olacağına ve toplumun karşı karşıya kaldığı sorunları çözme yeteneğini bir kez daha gözler önüne sereceğine olan inancımız tamdır.

 

Kurultay içerisinde düzenlenecek olan özel oturum, sergi, panel, teknik gezi veya sosyal etkinliklere katılımınızdan dolayı mutluluk duyacağımızı tekrar ifade etmek isteriz.

Aklın ve Bilimin toplumsal yaşamın her alanında hak ettiği yeri alması gerektiğini düşünen herkesi 75. Türkiye Jeoloji Kurultayı’na bekliyoruz…

 

Düzenleme Kurulu     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bildiri Dosyası: Türkiye Jeoloji Kurultayı’na gönderilecek olan bildiri özleri, aşağıda sunulan word dosyası üzerindeki ilgili form alanları (Başlık, yazar adları, adres bilgisi, öz, abstract, anahtar kelimeler, keywords) doldurularak hazırlanacaktır. Bu word dosyası tasarım özelliklerinin bozulmaması için sınırlandırılmış bir dosyadır. Sadece ilgili alanlara gerekli bilgileri yazıp kaydederek göndermeniz yeterlidir.

>> BİLDİRİ ÖZÜ DOSYASI (.doc)

>>> BİLDİRİ YÖNETİM SİSTEMİ - Bildirinizi buradan gönderebilirsiniz


Tümü

76. Türkiye Jeoloji Kurultayı

15.04.2024 - 19.04.2024

75. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi

10.04.2023 - 14.04.2023

74.türkiye Jeoloji Kurultayı

11.04.2022 - 15.04.2022

73. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE)

24.05.2021 - 28.05.2021

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı

28.01.2019 - 01.02.2019

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

23.04.2018 - 27.04.2018

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

10.04.2017 - 14.04.2017

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

11.04.2016 - 15.04.2016

68.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

06.04.2015 - 10.04.2015

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

14.04.2014 - 18.04.2014

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

01.04.2013 - 05.04.2013

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

02.04.2012 - 06.04.2012

64. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25.04.2011 - 29.04.2011

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

05.04.2010 - 09.04.2010

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı

13.04.2009 - 17.04.2009

61. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ

24.03.2008 - 28.03.2008

60. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

16.04.2007 - 22.04.2007

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

20.03.2006 - 24.03.2006

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA

11.04.2005 - 15.04.2005

57. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

08.03.2004 - 12.03.2004

56. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

14.04.2003 - 20.04.2003

55. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

11.03.2002 - 15.03.2002

54. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

07.03.2001 - 11.03.2001

53. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.2000 - 25.02.2000

52. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

10.05.1999 - 12.05.1999

51. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

16.02.1998 - 20.02.1998

50. Türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ SALONLARI

17.02.1997 - 19.02.1997

49. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

12.02.1996 - 16.02.1996

48. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

20.02.1995 - 24.02.1995

47. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.1994 - 25.02.1994

46. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

15.02.1993 - 19.02.1993

45. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

24.02.1992 - 28.02.1992

44. Türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TCK Salonları

04.02.1991 - 08.02.1991

43. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

03.04.1989 - 07.04.1989

42. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

15.02.1988 - 19.02.1988

41.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TCK Salonları

16.02.1987 - 20.02.1987

40.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

10.02.1986 - 14.02.1986

39.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ VE MTA Kültür ve Kongre Merkezi

18.02.1985 - 22.02.1985

38.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA

20.02.1984 - 24.02.1984

37.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.1983 - 25.02.1983

36.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

22.02.1982 - 26.02.1982

35.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

09.03.1981 - 13.03.1981

34.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TPAO Konferans Salonları

03.03.1980 - 07.03.1980

33.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

05.03.1979 - 09.03.1979

32.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

20.02.1978 - 24.02.1978

31.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

21.02.1977 - 25.02.1977

30.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

23.02.1976 - 27.02.1976

28.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

26.02.1974 - 02.03.1974

27.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu

20.02.1973 - 24.02.1973

26.türkiye Jeoloji Kurultayı

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ TOPLANTI SALONU

22.02.1972 - 25.02.1972

Logo
Etkinlik Takvimi
Pts Sl Çrş Prş Cum Cts Paz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası