TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yayın Tarama
Adı Yazar-Editör(ler)i D.No R.No Ö
Tuz Gölü Havzasının Eski Vadileri, Tuzgölü Fay Zonu Ve Kapadokya 3. = Excursion Guide Paleovalleys Of The Tuzgölü Basin , Tuzgölü Fault Zone And Cappadocia 551.09563 T.K-3 Ödünç Verilemez
Mühendislere Jeoloji. Kemal Erguvanlı 624.151 ERG (46) 3 Uygun
Petrol Jeolojisi. Ekrem Goksu 553.28 GÖK (56) 1 Uygun
Teorik Magmatik Petroloji'ye Giriş.
Ernes E. Wahlstrom
Yılmaz Bürküt
552.1 WAH/1973 1 Uygun
Türkiye Maden Suları Ve Kaplıcaları Fas.4 553.78 ÇAĞ (32) Uygun
Paleontoloji-Omurgasız Fosiller Cazibe Sayar cazibesayar@gmail.com 563 SAY (62) Uygun
Paleontoloji Dersleri : 1. Fasikül Omurgasız Havvan Fosilleri
Malik Sayar
563.1 SAY (62) 1 Uygun
Mühendislik Sismolojisi
T. Hagiwara
Silva Aynacyan
622.159 2 HAG (52) 1 Uygun
Kristalin Kayaçlarda Iz Elementlerin Jeokimyasal Yorumu. Bektaş Uz 549.13 UZ (89) 1 Uygun
Yanma Kimyası Ve Tabii Katı Yakacaklar C.ı.
Ilhami Civaoğlu
662 CIV (35) 1 Uygun
Teorik Sismolojiye Giriş.
K. E. Bullen
Kazım Ergin
551.22 BUL (28) 1 Uygun
Maden Işletmelerinde Toz Ve Silikozla Mücadele.
B. Stoces H. Jung
21 1 Uygun
Umumi Jeoloji I. Kısım : Arzkabuğunun Iç Olayları
Ihsan Ketin
551.1 KET (54) 1 Uygun
Plaser Yataklar
Atilla Aykol
Ali Haydar Gültekin
553.4 AYK (29) 1 Uygun
Yeraltısuları Jeolojisi. (Hidrojeoloji) Kemal Erguvanlı
Erdoğan Yüzer
551.49 ERG (46) Uygun
Cevher Hazırlama Prensipleri
Falih Ergunalp
622.7 ERG /1959 1 Uygun
Mühendislere Jeoloji I. Kısım Kemal Erguvanlı 624.151 ERG (46) 3 Uygun
Tatbiki Jeofizik.
Kazım Ergin
550 ERG (46) 1 Uygun
Aslantaş-Karakaya-Oymapınar-Balahor-Arpaçay Barajlarına Ait Enjeksiyon Teknik Şartnamesi. 622.25 ENE (46) Uygun
Umumi Jeoloji :ıı. Kısım Arz Kabuğunun Dış Olayları Ve Yeryüzü Şekilleri.
Ihsan Ketin
Sırrı Erinç
Kemal Erguvanlı
Recep Egemen
551.3 KET (54) 1 Uygun
Yapısal Jeoloji
Ihsan Ketin
Nezihi Canıtez
551.87 KET (54) 1 Uygun
Jeoloji Mühendisleri Için Madencilik Bilgisi
Ergin Arıoğlu
622.024 553 ARI (26) 1 Uygun
Optik Mineraloji. Bektaş Uz 549.125 UZ (89) 3 Uygun
Mühendisler Için Jeoloji.
F. G. H. Blyth
624.151 BLY (25) 3 Uygun
Binbir Gece Masalları 9.
Alim Şerif Onaran
813 ONA (66) Uygun
Binbir Gece Masalları 11.
Alim Şerif Onaran
813 ONA (66) Uygun
Metalurji Problemleri
Allıson Butts A.b. B.s.
Veli Aytekin
669 AYT (29) 1 Uygun
Binbir Gece Masalları 15.
Alim Şerif Onaran
813 ONA (66) Uygun
Jeoloji Mühendisleri Için Madencilik Bilgisi
Ergin Arıoğlu
622.024 553 ARI (26) 1 Uygun
Poröz Ortam Olarak Sedimanlar.
Wolf V. Engelhart Ord. Prof. Dr. Ph
Aytin Goktekin
552.5 ENG/1970 7 Uygun
Türkiye Ve Civarında Deprem Odak Hareketleri Ve Gerilme Dağılımları
Doç. Dr. Nezihi Canıtez
551.229561 CAN (23) 3 Uygun
Maden Ve Jeoloji Mühendisliğinde Petrografi Prensipleri. Bektaş Uz 552.1 UZ/1989 Uygun
Cento Symposium On The Mining Beneficiatıon Of Fertilizer Minerals Held In ( 19-24 November 1973 : Istanbul)
Cento
622 (34)/1973 /SEM Uygun
Batman Çayı Üzerinde Malabadı-Hüseyinkan Barajı Rezervuar Sahasının Etüdü (Tez)
Erdoğan Yüzer
553.28 09566 76 YÜZ (98) 1 Uygun
Kromit Cevherlerimizin Bazı Katma Maddelerinin Müvacehesinde Oksitlenmesinin Termik Ve Kimyasal Incelenmesi
Ayçiçek Akseki
549.526 AKS (25) 1 Uygun
Kelkit Vadisi Kesiminde Kuzey Anadolu Fay Zonunun Tektonik Özelliği. Ihsan Seymen seymeni1943@gmail.com 551.87 09565 342 3 SEY (64) 1 Uygun
Kaya Mekaniği.
Erdoğan Yüzer
Mahir Vardar
624.151 32 YÜZ (98) 3 Uygun
Soma, Seyitömer, Tunçbilek Ve Zonguldak Kömürlerinin Germanium Miktarlarının Tayini Ve Tetkiki.
Ayfer Lenger
662.623 LEN (54) 1 Uygun
Kömür Istihsalinde Kazı Mekanizasyonu
Dipl. Berning Heinz Kundel
622.334 KUN (58) 3 Uygun
Keban Vanadinit Filizinin Kimyasal Incelenmesi
Süren Şerik
546.75 ŞER (64) 1 Uygun
Batı Anadolu Borat Yataklarının Mukayeseli Jeoteknik Etüdü
Işık Ozpeker
553.633 ÖZP (69) 1 Uygun
Mazıdağ Fosfat Cevherlerinin Petrografik Etüdü Ve Zenginleştirilmesi.
Güven Onal
552.09 566 774 ÖNA/1970 1 Uygun
Porfiri Bakır Yatakları.
Halil Arar
Ayhan Erler
553.43 ARA (26) Uygun
Dünya Halk Ve Demokrasi Şiirleri : Antoloji
A. Kadir
[ Ve Ote...]
808.1 KAD Uygun
Maden Minerallerinin Yapı Ve Dokuları Güner Goymen 549.23 GÖY (46) 1 Uygun
Stratigrafi (Historik Jeoloji).
Şevket Ahmet Birand
551.7 BİR (35) 7 Uygun
Metamorfizma (Ders Notları) M.gültekin Elgin 552.4 ELG /1976 1 Uygun
Yapısal Jeoloji : (Ders Notları). Mehmet Erkan Karaman m.erkankaraman@hotmail.com 551.807 KAR (52) 1 Uygun
Mühendislik Jeolojisi.
Nuriye Pınar Erdem
524.151 ERD (46) 3 Uygun
Teknik Resim
Nilüfer Kılanç
744.07 KIL (55) 2 Uygun
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası