TMMOB Odalar 24 Şubat 2020, Pazartesi

35

KİTAP

Batman Çayı üzerinde Malabadı-Hüseyinkan Barajı Rezervuar sahasının etüdü (tez)

PETROL JEOLOJİSİ

Batman Çayı-Malabadı-Hüsayinkan Barajı-jeolojik etüd

TÜRKÇE

1965

İstanbul Teknik Üniversitesi

Kağıt ve Basım İşleri

2

0000-00-00

553.28 09566 76 YÜZ (98)

BASILI

ERDOĞAN YÜZER

5 Uygun

  • 70 + [ 6 ktl. hrt.] + 6 res. ; 20 cm.

DOÇ. DR. MÜH. ERGİN ARIOGLU