TMMOB Odalar 13 Kasım 2019, Çarşamba

1

SÜRELİ YAYIN

Tuz gölü Havzasının eski vadileri, Tuzgölü Fay zonu ve Kapadokya 3. = Excursion guide paleovalleys of the Tuzgölü basin , Tuzgölü fault zone and cappadocia

3

10190821

TEKNİK GEZİ

Tuz Gölü-Kapadokya

TÜRKÇE-İNGİLİZCE

2007

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Ankara

2

2007-04-30

551.09563

Basılı

0 Ödünç Verilemez

  • 38 s. ; 25 cm.
  • TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Teknik Geziler Serisi-3