TMMOB Odalar 13 Kasım 2019, Çarşamba

9

KİTAP

Kristalin kayaçlarda iz elementlerin jeokimyasal yorumu.

JEOKİMYA

Jeokimya- maden - toprak etüt

TÜRKÇE

1978

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası

2

0000-00-00

549.13 UZ (89)

BASILI

BEKTAŞ UZ

5 Uygun

  • 248 s. ; 18 cm.
  • grf. ; şkl. ; tbl.
  • Kaynakça : 227-235 ss.
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Sayı : 1107