TMMOB Odalar 16 Şubat 2019, Cumartesi

Sicile kayıtlı bilirkişiler için yapılacak tebligatların, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiş bulunmaktadır.

12.02.2019 tarihinde meydana gelen Ankara Merkez başta olmak üzere geniş bir alanda hissedilen “Derebayındır-Orta (Çankırı) Depremi (Mw = 4.8) Depremi” bilgi notu yayınlandı.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz 13 Şubat 2019 tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı görevine atanan bulunan meslektaşımız Dr. Ayhan Koçbay’ı makamında ziyaret etti.

45. Dönem TMMOB II. Danışma Kurulu Toplantısı 9 Şubat 2019 Cumartesi günü TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yeni Bina (B Blok) Toplantı Salonlarında Yapıldı.

Geçtiğimiz yıl kazandığımız davaya rağmen kamuda kiralık usulle mühendis istihdam etmekte ısrar eden Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü`ne idare mahkemesi bir kez daha "dur" dedi. Kamuda kadrolu, güvenceli istihdam mücadelemiz kazanımlarla devam ediyor.