TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ULUSLARARASI KATILIMLI 76. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI 15-19 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA MTA KÜLTÜR SİTESİ’NDE DÜZENLENECEK
1947 yılından beri süregelen ve ülkemizin köklü, saygın, bilimsel ve teknik organizasyonlarından olan Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın yetmiş altıncısı 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilecektir.

1947 yılından bu yana aralıksız olarak her yıl yapılan Türkiye Jeoloji Kurultaylarının 76’ıncısı MTA Kültür Sitesi’nde yapılacaktır. Kurultayımızda bu yıl ele alacağımız ana tema “Afet Dirençli Kentler” olarak belirlendi.

Deprem, heyelan, taşkın, kuraklık, yangın gibi doğa olayları veya doğal olası tehlikeler sonucu meydana gelen afetler, maalesef ülkemizde ve Dünya’da son yıllarda artarak önemli can kayıplarının yanında çevresel, sosyal ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından afet yönetimi, risk değerlendirme ve afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar sürekli olarak geliştirilmektedir. Buna rağmen, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine de bağlı olarak, mevcut uygulamalar eşit şekilde paylaşılamamakta ve afet zararları istenilen düzeyde azaltılamamaktadır. Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler bunun çok somut örneklerinden biridir. Günümüzde Dünya nüfusunun %55’i kentlerde yaşamakta olup bu oran ülkemizde 2022 yılı sonu itibariyle %72.8’dir. Hızlı kentleşmeye paralel olarak ekonomik, sosyal, çevresel ve yapısal ihtiyaçların yeterli düzeyde sağlanamaması nedeniyle, kentlerimiz doğal olası tehlikelere karşı direnç gösterememekte ve oluşan afetler nedeniyle önemli kayıplar meydana gelmektedir.

76. Türkiye Jeoloji Kurultayımızda, afet risklerini anlamak, afet risk yönetimini güçlendirmek, kentsel dirençliliğin sağlanması için afet risk azaltma çalışmalarına yatırım yapmak, etkili müdahale için afet hazırlık çalışmalarını geliştirip iyileştirme, zararları azaltma, rehabilitasyon ve yeniden inşa safhalarında uygun yer seçimi gibi konuların önemini topluma ve karar vericilere doğru ve etkili olarak aktarılmasını sağlamak önde gelen amaçlarımızdandır.

Kurultayımızda her yıl olduğu gibi jeoloji bilimi ve uygulama alanlarındaki (Genel Jeoloji, Mineraloji-Petrografi, Maden Yatakları ve Jeokimya, Petrol ve Gaz, Jeotermal Kaynaklar, Kültürel Jeoloji, Uygulamalı Jeoloji, Doğa Kaynaklı Afetler) çalışma ve araştırmalar sözlü ve poster olarak sunulacaktır. Kurultay, eş zamanlı olarak dört ayrı salonda, toplam 90 adet oturum altında, 411 adet sözlü 42 adet poster sunumu ile gerçekleştirilecektir.

Düzenleme Kurulu olarak; jeoloji bilimleri ile doğrudan ya da dolaylı ilgili olan tüm  kişi, kurum ve bilim insanlarını Kurultayımıza katılmaya çağırıyoruz.  Aklın ve Bilimin toplumsal yaşamın her alanında hak ettiği yeri alması gerektiğini düşünen herkesi 76. Türkiye Jeoloji Kurultayı’na bekliyoruz. Kurultay beş gün boyunca basın yayın kuruluşları ile tüm halkımızın katılımına açıktır.

Kurultay programı için lütfen tıklayınız

 

Hüseyin Alan                                                              Prof. Dr. Tolga Çan

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası          76. Türkiye Jeoloji Kurultayı Başkanı           

Yönetim Kurulu Başkanı                                                  

Okunma Sayısı: 3094
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası