TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
3. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

BİLDİRİ ve POSTER SUNUMU

Sempozyumda tanımlanan konularda bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları konu alan özgün çalışmalar sunulabilir. Bildiriler kişi ve kuruluş adına verilebilir. Bir kişi en fazla iki bildiri sunabilir.
Sempozyum (http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/sempozyumlar/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=108&metin_kod=371) bildiri yönetim sistemine, burada belirtilen biçime uygun olarak sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilecek olan bildiri özleri, oturum koordinatörlerinin incelemesinden sonra kabul edilecektir. Değerlendirmeler sonucunda sözlü ve poster şeklinde kabul edilen bildirilerin tamamı Sempozyum Bildiri Özleri kitabında / e-kitabında yer alacaktır.

Sözlü Sunum

Sözlü bildiri sunum süresi tartışmalar dahil 20 dakikadır. Salonda yansı cihazı ve bilgisayar bulunacaktır. Sunu yapacaklar için ayrıntılı program sempozyumun başlama tarihinden yaklaşık dört hafta önce Sempozyum web sayfasında yayımlanacaktır.

Poster Sunumu 

Sergilenecek posterler tek parça, yüksekliği 120 cm, genişliği 90 cm olacak şekilde ve düşey olarak hazırlanacaktır.
Bildirilerin rahatlıkla tanınabilmesi için bildiri başlığının görünür bir şekilde poster panosunun üzerine yerleştirilmesi gerekmektedir. Yazar isimleri, adres ve e-posta bilgileri de açıkça yazılmalıdır. Posterde mümkün olduğu kadar görsel malzemelere ağırlık verilmeli, yazılar bir metre uzaklıktan rahatlıkla okunabilir büyüklükte olmalıdır. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmalı ve bilimsel bir mesaj verilmelidir. Metin iki satır aralıklı hazırlanmalı, gerektiğinde farklı yazı boyutları ve tipleri kullanılmalıdır. Şekil ve grafiklerde farklı renkte çizgi ve desen kullanılmasına dikkat edilmelidir.

BİLDİRİ ÖZÜ HAZIRLAMA KURALLARI ve FORMATI

 • Bildiriler metinleri kısa, öz ve açıklayıcı olmalı, doğru imla ve doğru cümle yapısı ile Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Bildirilerin hazırlanmasında aşağıda verilen örnek kullanılmalıdır.
 • Öz ve Abstract metinlerinin hazırlanmasında aşağıda belirtilen açıklamalar dikkate alınmalıdır;
 • Başlık büyük harfle (Times New Roman, 12 punto), kalın (bold) yazılmalı ve ortalanmalıdır. Sonrasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • İsim ve adres rumuzları (sayı) küçük harfle (Times New Roman, 12 punto), kalın (bold) yazılmalı ve ortalanmalıdır. Sunum yapacak paydaşın isminin altı çizilmelidir (underline).
 • Yazar isimleri kısmından sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Yazar adresleri küçük harflerle (Times New Roman, 10) yazılmalı, eğik(italik) olmalı ve ortalanmalıdır.
 • Sunum yapacak olan yazarın ayrıca e-posta adresi verilmelidir.
 • Yazar adresleri kısmından sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Öz ve ana metin iki yana yaslanmalı (justify) ve küçük harflerle (Times New Roman, 10) yazılmalıdır. Ana metinde, paragraf başları kenardan içerde başlamalı ve paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır.
 • Ana metinden sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Anahtar Kelimeler küçük harflerle (Times New Roman, 10) olmalı ve metin iki yana yaslanmalıdır. Bu kısımdaki "Anahtar Kelimeler" bölümü kalın (bold) olmalıdır. En fazla sekiz adet anahtar kelime seçilmeli ve anahtar kelimeler virgüllerle ayrılmalıdır.
 • Sayfa Düzeni: Bildiri metni, A4 sayfasını ya da 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Kenar Boşlukları (cm): 2.5 cm (üst, alt, sol, sağ)

BİLDİRİ ÖZÜ ÖRNEĞİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası