TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TECTONIC CROSSROADS: EVOLVING OROGENS OF EURASIA- AFRICA AND ARABIA
Ortadoğu Teknik Üniversitesi 10.03.2010 - 10.08.2010
Genel Bilgiler

Avrasya, Afrika ve Arap plakalarının kesişme noktasında konumlanan Türkiye ve Doğu Akdeniz bölgesi, Alp-Himalaya orojen sisteminin sismik ve volkanik açıdan en aktif çarpışma zonlarından biridir. Bu geniş birleşme zonunda, çarpışmanın neden olduğu kaçma tektoniğinin bir parçası olan doğrultu-atım fayları ve kabuk genişlemesi-kısalması egemen süreçlerdir. Çökelim, mağmatizma, metamorfizma, kabuk yükselmesi ve deformasyon modelleri ve farklılıkları, bölgenin karmaşık tarihçesinin kayıtlarıdır. Helen Çukurunda Senozoik boyunca gelişen dalma-batma süreçleri, üst plakada genişleme, çekirdek karmaşık oluşumu ve bunlara eşlik eden mağmatizma sonucunu üretmiş ve yay-ardı havzaların gelişmesine yolaçmıştır. Geç Mesozoik‘ten beri süregelen çarpışma süreçleri, melanj gelişimi, ofiyolit yerleşimi, yayardı havzaların terselmesi ve orojenik yüksek platoların oluşması sonuçlarını yaratmıştır. Transform faylar, bu bölgenin, değişik yaşlar veren çökel havzalarını, blok yükselmelerini ve plaka-içi deformasyonu içeren kaçma tektoniğinin tipik bir örneği olmasına yolaçmıştır. Çarpışmanın neden olduğu manto dinamiği, dilim kırılmaları, kat  ayrılmaları ve litosfer yırtılması olaylarına neden olmuş ve bu süreçler -birlikte- kabuk tektoniği ve mağmatizma modunu Erken Senozoik‘ten beri her düzeyde etkilemiştir.  

GSA, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Petrol Jeologları Derneği ile birlikte, 3-8 Ekim 2010 tarihleri arasında, Ankara‘da, tematik ve uluslararası bir yerbilimleri konferansı düzenleyecektir. Bu uluslararası kongre, tüm dünyadan yerbilimcileri -dünyanın en büyük doğal jeolojik laboratuarlarından olacak ölçüde aktif olan- bu  sıradışı bölgede çalışan yerel uzmanlarla, bölgesel jeolojiyi ve süreçleri tartışmaları ve karşılaştırmaları için biraraya getiren bir forum olarak tasarlanmıştır. Konferans katılımcıları ve konuklar, bir dizi arazi gezisi yoluyla jeolojiyi ve bölgesel kültürü de inceleyeceklerdir. Yine, toplantıdaki karşılaştırmalı sunumlar, bölgenin doğal afetler ve maden kaynağı potansiyelini  değerlendirmemize de yardımcı olacaktır.

Tümü

5. Uluslararası Taş Kongresi

YENİ FUAR ALANI İZMİR

27.03.2019 - 30.03.2019

Structural Geology And Global Tectonics: Links To Lithosphere Evolution And Mantle Geodynamics

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

24.04.2019 - 26.04.2019

4. Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu

21.02.2018 - 24.02.2018

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 5

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ YERLEŞKESİ

12.05.2017 - 14.05.2017

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bolümü 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu

ADANA

03.05.2017 - 06.05.2017

2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu

KONYA

12.11.2015 - 15.11.2015

Izmir Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

06.05.2015 - 07.05.2015

3. Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

07.12.2016 - 09.12.2016

Istanbulun Jeolojisi Sempozyumu - 4

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ YERLEŞKESİ

26.12.2014 - 28.12.2014

2. Kıyı Ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu / I O D P -E C O R D Toplantısı

İTÜ MADEN FAKÜLTESİ İHSAN KETİN KONFERANS SALONU

15.10.2015 - 16.10.2015

3. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

04.11.2015 - 06.11.2015

2. Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

09.12.2013 - 11.12.2013

Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

21.12.2011 - 23.12.2011

Izmir`in Suyu Yeraltı Su Kaynakları Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

21.11.2014 - 21.11.2014

Imirin Büyük Mühendislik Yapıları Jeoteknik Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

26.02.2015 - 26.02.2015

Tectonıc Crossroads: Evolvıng Orogens Of Eurasıa- Afrıca And Arabıa

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

10.03.2010 - 10.08.2010

1. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı

30.10.2009 - 01.11.2009

Türkiye`nin Jeotermal Potansiyeli Ve Arama Yontemleri Sempozyumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ALİ RIZA BERKEM KONFERANS SALONU

22.10.2009 - 23.10.2009

2. Kıbrıs Yeraltı Kaynakları Sempozyumu

GİRNE/KKTC

19.11.2008 - 21.11.2008

Biga Yarımadasının Jeolojisi Sempozyumu

BALIKESİR

01.12.2011 - 02.12.2011

Servet Yaman Maden Yatakları - Jeokimya Çalıştayı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

23.10.2008 - 25.10.2008

2. Uluslararası Karadeniz Bolge Jeolojisi Sempozyumu

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

05.10.2009 - 09.10.2009

Eroskay Uygulamalı Jeoloji Kolokyumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU

17.10.8008 - 17.10.2008

Uluslararası Katılımlı Plaomanyetizma Çalıştayı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR SİTESİ

15.05.2008 - 16.05.2008

Menderes Masifi Kolokyumu

DEÜ DESEM BORDO SALONU- İZMİR

05.11.2007 - 10.11.2007

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 3

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KAMPÜSÜ SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

07.12.2007 - 09.12.2007

Kapadokya Yoresinin Jeolojisi

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ - DERBENT KÜLTÜR MERKEZİ

17.10.2007 - 20.10.2007

30. Yıl Jeoloji Sempozyumu

ADANA

25.10.2007 - 27.10.2007

Esen Arpat Daf Sempozyumu

DİYARBAKIR

24.05.2007 - 26.05.2007

Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu

İ.T.Ü MADEN FAKÜLTESİ, AYAZAĞA YERLEŞKESİ MASLAK-İSTANBUL

06.09.2007 - 07.09.2007

1. Heyelan Sempozyumu

ZORLU GRAND OTEL- TRABZON

30.11.2006 - 02.12.2006

Jeotermal Enerji Ve Yasal Düzenlemeler Sempozyumu

KENT OTEL

12.10.2006 - 15.10.2006

1. Kuzey Kıbrıs Jeoloji Kollokyumu

ŞEHİT İBRAHİM ALİ SOK. ÇAĞLAYAN LEFKOŞA - KIBRIS

20.12.2005 - 22.12.2005

1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu

MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

01.12.2005 - 03.12.2005

1. Gap Ve Jeoloji Sempozyumu

11.05.2005 - 14.05.2005

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 2

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ - CİBALİ KAMPÜSÜ

16.12.2005 - 18.12.2005

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası