TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Tectonıc Crossroads:evolvıng Orogens Of Eurasıa- Afrıca And Arabıa

Son Abstract Gönderme Tarihi : 15 haziran 2010

Etkinlik tarihi : 4-8 Ekim 2010

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası