TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Tectonıc Crossroads: Evolvıng Orogens Of Eurasıa- Afrıca And Arabıa

BILIMSEL OTURUMLAR

Özet Teslim periyodu açıktır. Lütfen online göndermek için TIKLAYINIZ.Sunum dili İngilizcedir. Abstract ın ingilizce olarak eklenmesi gerekmektedir.

Kabuk hareketleri, kıtasal çarpışma dinamizme & GPS hızları manto
(Kitasal çarpismalarda kabuk hareketleri, Manto dinamigi ve GPS Hiz dalgalanmalari)
Claudio Faccenna (İtalya), Eric Sandvol (ABD), Yıldırım Dilek (ABD)
Doğrultu atımlı ve dönüşümü fay tektoniği
(Dogrultu atim ve tektonigi transform fay)
Zvi Garfunkel (İsrail), Paul Mann (ABD)
Ege jeodinamik ve genişlemeli tektonik
(Ege bolgesinin jeodinamik evrimi ve gerilmeli tektonikte Güncel tanımlayan temel)
Laurent Jolivet, Uwe Ring (Yeni Zelanda), Erdin Bozkurt (Türkiye)
Yitim, çarpışma ve orojenez
(Yitim zonu jeodinamigi, çarpisma tektonigi ve orojenez)
Robert Hall (İngiltere), Manuel Pubellier (Fransa)
Deprem, palaeoseismicity ve Akdeniz Bölgesi‘nin archaeoseismology
(Akdeniz bölgesinin Sismik, paleosismik ve arkeosismik evrimi)
Erhan Altunel (Türkiye), Mustafa Meghraoui (Fransa)
Tektonik, yüksek platolar magmatik ve jeomorfolojik evrim
(Yüksek platolarin tektonik, magmatik ve jeomorfik evrimleri)
Paul Robinson (Kanada), Zhidan Zhao (Çin)
Ofiyolitler, mavişistlerde ve kenet kuşağı
(Ofiyolitler, mavisistler ve kenet kusaklari)
Akira Ishiwatari (Japonya), Aral Okay (Türkiye), Yıldırım Dilek (ABD)
Peyzaj, iklim ve Akdeniz bölgesinin arkeolojik evrimi
(Akdeniz bölgesinin topografik, iklimsel ve arkeolojik Tarihçesi)
Kathleen Nicoll (ABD)
Magmatizma orojenezinin gelişen yeri: Çarpışma uzantı
(Aktif orojenik kusaklarda magmatizmanin evrimi: Çarpisma tektoniginden gerilmeli tektonige gidis)
Rainer Altherr (Almanya), Sun-Lin Chung (Tayvan), Julian Pearce (UK)
Modern yığışım takozlar ve eski analogları
(Güncel ve fosil yigisma-prizmasi kamalarinin İÇ yapilari ve tektonik evrimleri)
Mark Brandon (ABD), Mark Cloos (ABD)
Melanj ve melanj-şekil verme işlemleri
(Melanjlar ve melanj olusturan mekanizmalar)
Andrea Festa (İtalya), Yujiro Ogawa (Japonya)
Afrika-Arabistan-Avrasya plaka etkile Paleomanyetik perspektifler
(Afrika-Arap-Avrasya levha iliskilerinde paleomanyetik gözlemler)
John Piper (İngiltere), Orhan Tatar (Türkiye)
Orta ve Yakın Sedimanter havza evrimi ve petrol alanlarını Doğu
(Orta ve Yakin Dogu‘da sedimanter Havza gelismeleri ve petrol olanaklari)
Sponsor Petrol Jeologları Türk Derneği tarafından

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası