TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
JEOTERMAL ENERJİ VE YASAL DÜZENLEMELER SEMPOZYUMU
Kent Otel 12.10.2006 - 15.10.2006
Haberler
Genel Bilgiler

Jeotermal kaynaklarla ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda mevcut durum ve tasarlanan değişikliklere ilişkin Jeoloji Mühendisleri Odasının kurumsal görüşünün oluşturulması, var olan duruma ve olası yeniliklere karşı geliştirmesi gereken önermelerin hazırlanması, bu kaynaklara yönelik ulusal strateji ve politikalar için görüş hazırlanması, yasa tasarıları ve yönetmelikler konusunda ilke ve kurallar önerilmesi ve ivedi olarak girişimde bulunulması gereken konuların saptanması amacı ile “Jeotermal Enerji ve Doğal Mineralli Sular Yasa Tasarısı Hakkında Görüş Oluşturma” Çalıştayı 28-30 Nisan 2006 tarihleri arasında Balıkesir-Bigadiç-Hisarköy'de yapılmıştır.

Adı geçen Çalıştay sonuç bildirgesi 14. Maddesinde belirtildiği üzere “ Jeotermal Enerji konusundaki tüm olumsuzlukların önüne geçilebilmesi, 31000 megavat olarak deklare edilen ve doğruluğu sorgulanmaya değer olan jeotermal potansiyelimiz ile mevzuatlar nedeni ile yıllardır boşa akmakta olan doğal mineralli sularımızın kamu yararı doğrultusunda kullanımına yönelik hazırlanmakta olan yasa çalışmalarına ışık tutabilmek ve önerilen 'TÜRKİYE JEOTERMAL enstitüsü'nü detaylandırmak amacı ile 2006 yılında sektörün tüm temsilcilerinin katılacağı 'Jeotermal Enerji konulu bir sempozyumun TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenmesi” ilkesel olarak benimsenmiştir .

Bu bağlamda JMO Yönetim Kurulu “JEOTERMAL ENERJİ ve TÜRKİYE” konulu sempozyumu 12-15 Ekim 2006 tarihleri arasında Ankara'da yapma kararı almıştır.

Bilindiği üzere günümüz Türkiye'sinde Jeotermal kaynakların yönetilmesi, hak ve sorumlulukların belirlenmesi ve aramadan son kullanıma kadar geçen sürecin planlanmasına yönelik bir yasa ve uygulamayı düzenleyecek yönetmelikler bulunmamaktadır.

Doğan bu yasal boşluk; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, MTA, Özel İdareler ve Belediyeler tarafından yapılan işlemler ile doldurulmaya çalışılmaktadır. İyi niyet çerçevesinde yapılan bu çalışmalar ile konuya ilişkin ihaleler yapılmakta, önemli yatırımlar planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Jeotermal kaynakların en uygun kullanımı, korunması ve dönüştürülmesi konusunda ilke ve kuralların belirlenmediği, denetim yollarının oluşturulmadığı, kurumsal alt yapıların hazırlanmamış olduğu, kaynakların ve çevrenin korunması konusunda kural ve yaptırımların bulunmadığı bu planlamalarda önemli boyuta ulaşan merkezi ve yerel yönetim kaynakları git gide artarak harcanmaktadır.

Konuya ilişkin önemli eleştiriler her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bırakalım ciddi çevre sorunlarının eşiğine gelmeyi, bir süredir kullanılan bazı sahalarda kaynağın tükenmeye başladığına ilişkin belirtiler görülmektedir.

Son günlerde ülkemizde estirilen enerji darboğazı korkusu ve bu korku doğrultusunda verilen destekler sektöre giren aktörlerin sayısını arttırmış ve çeşitlendirmiştir. Buharın hemen elektriğe dönüşeceği varsayımından yola çıkan bu çeşitlilik Jeotermal kaynaklarımızın genliği konusundaki belirsizlik ve farklı değerlendirmeler nedeni ile her geçen gün artmaktadır.

Bu alanda yapılan tüm çalışmalarda Jeoloji Mühendislerinin yeri ve işlevi yadsınamayacak ölçüde önemlidir. Jeoloji Mühendisleri tarafından kurulan sektörde, her geçen gün daha çok çeşitlenen ve yaygınlaşan sorunlara tüm yönleri ve özellikle kamu çıkarları açısından bakabilmek için daha çok kaynaktan beslenen, açık ve saydam bir tartışma süzgecinden geçirilerek oluşturulan ve çok önemli bir doğal sermayemiz olan jeotermal kaynakların korunarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu gereklilikten hareketle , konu ile ilgili farklı sektörlerde, farklı otoriteler ile çıkar ilişkileri içinde, konuya farklı yaklaşan kurumlarda çalışan kişilerin görüşlerinin alınması, bu görüş alışverişinin konunun bütün boyutlarını kapsar şekilde, serbestçe ve programlı bir biçimde yapılması amacı ile bu Sempozyumun aşağıdaki gündemle düzenlenmesinde yarar görülmüştür.

Başarılı olması ve amacına ulaşması dileği ile.

İletişim için kullanılacak e-posta Adresi:
nyilmaz@eie.gov.tr
Tümü

5. Uluslararası Taş Kongresi

YENİ FUAR ALANI İZMİR

27.03.2019 - 30.03.2019

Structural Geology And Global Tectonics: Links To Lithosphere Evolution And Mantle Geodynamics

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

24.04.2019 - 26.04.2019

4. Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu

21.02.2018 - 24.02.2018

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 5

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ YERLEŞKESİ

12.05.2017 - 14.05.2017

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bolümü 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu

ADANA

03.05.2017 - 06.05.2017

2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu

KONYA

12.11.2015 - 15.11.2015

Izmir Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

06.05.2015 - 07.05.2015

3. Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

07.12.2016 - 09.12.2016

Istanbulun Jeolojisi Sempozyumu - 4

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ YERLEŞKESİ

26.12.2014 - 28.12.2014

2. Kıyı Ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu / I O D P -E C O R D Toplantısı

İTÜ MADEN FAKÜLTESİ İHSAN KETİN KONFERANS SALONU

15.10.2015 - 16.10.2015

3. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

04.11.2015 - 06.11.2015

2. Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

09.12.2013 - 11.12.2013

Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

21.12.2011 - 23.12.2011

Izmir`in Suyu Yeraltı Su Kaynakları Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

21.11.2014 - 21.11.2014

Imirin Büyük Mühendislik Yapıları Jeoteknik Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

26.02.2015 - 26.02.2015

Tectonıc Crossroads: Evolvıng Orogens Of Eurasıa- Afrıca And Arabıa

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

10.03.2010 - 10.08.2010

1. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı

30.10.2009 - 01.11.2009

Türkiye`nin Jeotermal Potansiyeli Ve Arama Yontemleri Sempozyumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ALİ RIZA BERKEM KONFERANS SALONU

22.10.2009 - 23.10.2009

2. Kıbrıs Yeraltı Kaynakları Sempozyumu

GİRNE/KKTC

19.11.2008 - 21.11.2008

Biga Yarımadasının Jeolojisi Sempozyumu

BALIKESİR

01.12.2011 - 02.12.2011

Servet Yaman Maden Yatakları - Jeokimya Çalıştayı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

23.10.2008 - 25.10.2008

2. Uluslararası Karadeniz Bolge Jeolojisi Sempozyumu

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

05.10.2009 - 09.10.2009

Eroskay Uygulamalı Jeoloji Kolokyumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU

17.10.8008 - 17.10.2008

Uluslararası Katılımlı Plaomanyetizma Çalıştayı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR SİTESİ

15.05.2008 - 16.05.2008

Menderes Masifi Kolokyumu

DEÜ DESEM BORDO SALONU- İZMİR

05.11.2007 - 10.11.2007

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 3

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KAMPÜSÜ SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

07.12.2007 - 09.12.2007

Kapadokya Yoresinin Jeolojisi

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ - DERBENT KÜLTÜR MERKEZİ

17.10.2007 - 20.10.2007

30. Yıl Jeoloji Sempozyumu

ADANA

25.10.2007 - 27.10.2007

Esen Arpat Daf Sempozyumu

DİYARBAKIR

24.05.2007 - 26.05.2007

Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu

İ.T.Ü MADEN FAKÜLTESİ, AYAZAĞA YERLEŞKESİ MASLAK-İSTANBUL

06.09.2007 - 07.09.2007

1. Heyelan Sempozyumu

ZORLU GRAND OTEL- TRABZON

30.11.2006 - 02.12.2006

Jeotermal Enerji Ve Yasal Düzenlemeler Sempozyumu

KENT OTEL

12.10.2006 - 15.10.2006

1. Kuzey Kıbrıs Jeoloji Kollokyumu

ŞEHİT İBRAHİM ALİ SOK. ÇAĞLAYAN LEFKOŞA - KIBRIS

20.12.2005 - 22.12.2005

1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu

MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

01.12.2005 - 03.12.2005

1. Gap Ve Jeoloji Sempozyumu

11.05.2005 - 14.05.2005

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 2

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ - CİBALİ KAMPÜSÜ

16.12.2005 - 18.12.2005

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası