TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
72. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Kurultay‘da bildiri sunacak yurtiçi katılımcılardan kayıt ücreti alınmayacaktır. Kurultay’a katılım ücreti yurtiçi delegeler için 500 TL, yurtdışı delegeler için ise 200 Euro’dur. 

Katılım ücreti; Kurultay Bildiri Özleri/Tam Metin Kitabı’ndan, Kurultay armağanlarından, ikramlar, öğle yemeği ve sosyal-kültürel etkinliklerden (Geleneksel Jeoloji Gecesi hariç) yararlanmayı içermektedir. 

Kurum ve kuruluşlar, isim listesi göndererek toplu delege kaydı yaptırabilirler.

Oda üyesi olmayan yurtiçi  katılımcılar, katılım ücretini en geç 15/01/2019 tarihine kadar JMO Muhasebe Birimi‘ne veya belirtilen banka hesabına yatırmalıdırlar. Ödenmiş kayıt ücretleri iade edilmez.

Tüm üniversite öğrencileri Kurultay’a ücretsiz olarak katılabilirler. 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası