TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
72. Türkiye Jeoloji Kurultayı
75. YIL ÖZEL ŞÜKRAN OTURUMU: FUAT ŞAROĞLU
 • Yücel Yılmaz
 • Ali Mehmet Celal Şengor
 • Omer Emre
 • Tamer Duman
 • Hasan Sozbilir
ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI
 • Ismail Bahtiyar
 • Hasan Armağan Derman
 • Kadir Gürgey
ANTROPOSEN VE ANTROPOJENİK KİRLİLİK
 • Mustafa Ergin
 • Nuray Çağlar
 • Deniz Şanlıyüksel Yücel
 • Okmen Sümer
BÖLGESEL JEOLOJİ
 • Aral Okay
 • Erman Ozsayın
 • Bora Rojay
 • Derek Thorkelson
 • Mehmet Keskin
ÇEVRE JEOLOJİSİ
 • Alper Baba
 • Irfan Yolcubal
 • Fatma Gültekin
 • Prosun Bhattacharya
 • Dilek Türer
DEĞERLİ-YARI DEĞERLİ TAŞLAR
 • Sabah Yılmaz Şahin
 • Hamit Haluk Selim
 • Meltem Gürbüz
 • Murat Hatipoğlu
 • Ayten Çalık
DOĞA KAYNAKLI AFETLER VE AFET YÖNETİMİ
 • Orhan Tatar
 • Şükrü Ersoy
 • Bülent Ozmen
DOĞAL YAPI TAŞLARI VE ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER
 • Cahit Helvacı
 • Murat Yılmaz
 • Atiye Tuğrul
 • Ali Bahadır Yavuz
GELECEĞİN YERBİLİMCİLERİ
 • Ramazan Kadir Dirik
 • Halil Kumsar
 • Tolga Oyman
 • Osman Parlak
FOSİL YAKITLAR VE TEKNOLOJİSİ
 • Ali Ihsan Karayiğit
 • Zühtü Batı
 • Kımon Chrıstanıs
 • Selami Toprak
HİDROJEOLOJİ, SU KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ
 • Mehmet Ekmekçi
 • Müfit Şefik Doğdu
 • Ayla Bozdağ
 • Harun Aydın
 • Antonıo Campbell
JEOARKEOLOJİ
 • Erhan Altunel
 • Mehmet Namık Yalçın
 • Mehmet Bülent Arıkan
 • Mehmet Ozdoğan
JEODEZİ
 • Haluk Ozener
 • Bahadır Aktuğ
 • Ibrahim Tiryakioğlu
JEODİNAMİK
 • Oğuz Goğüş
 • Russell N. Pysklywec
 • Claudıo Faccenna
 • Irına Artemıeva
 • Tuna Eken
JEOFİZİK YÖNTEMLER VE JEOLOJİK UYGULAMALARI
 • Hans Thybo
 • Hayrullah Karabulut
 • Argun Kocaoğlu
 • Neslihan Ocakoğlu Gokaşan
 • Turgay Işseven
 • Emin Ulugergerli
 • Ebru Şengül Uluocak
JEOKRONOLOJİ VE İZOTOP JEOLOJİSİ
 • Nilgün Türkan Güleç
 • Osman Ersin Koralay
 • Quentın Crowley
 • Ismail Onur Tunç
JEOMORFOLOJİ
 • Tahsin Attila Çiner
 • Cengiz Yıldırım
 • Tolga Gorüm
JEOTERMAL ENERJİ
 • Gültekin Tarcan
 • Mehmet Furkan Şener
 • Ayşen Davraz
 • Arzu Fırat Ersoy
 • Ozan Deniz
KENT JEOLOJİSİ
 • Halil Kumsar
 • Yılmaz Mahmutoğlu
 • Evren Erdin
 • Bahattin Murat Demir
 • Atiye Tuğrul
KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ
 • Erol Sarı
 • Derman Dondurur
 • Kadir Kürşat Eriş
 • Pıerre Henry
 • Mustafa Avcıoğlu
KUVATERNER ARAŞTIRMALARI
 • Naki Akçar
 • Nasım Mozafarı Amırı
 • Mustafa Softa
 • Joel Q.g.spencer
KÜLTÜREL JEOLOJİ VE JEOLOJİK MİRAS
 • Nizamettin Kazancı
 • Mehmet Korhan Erturaç
 • Catherıne Kuzucuoğlu
 • Alper Gürbüz
MAGMATİZMA VE MAGMATİK SÜREÇLER
 • Cüneyt Şen
 • Ferkan Sipahi
 • Fuat Erkül
 • Sibel Tatar Erkül
 • Martın Palmer
METALİK MADEN YATAKLARI
 • Ilkay Kuşcu
 • Tolga Oyman
 • Ahmet Şaşmaz
 • Robert Morıtz
 • Emin Çiftçi
METAMORFİZMA VE METAMORFİK KUŞAKLAR
 • Erdinç Yiğitbaş
 • Erdin Bozkurt
 • Donna Whıtney
 • Gültekin Topuz
 • Ali Polat
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK
 • Tamer Topal
 • Aykut Akgün
 • Nihat Sinan Işık
 • Ozge Dinç Goğüş
 • Harun Sonmez
NEOTEKTONİK VE DEPREMSELLİK
 • Gürol Seyitoğlu
 • Serdar Akyüz
 • Ziyadin Çakır
 • Korhan Esat
 • Laura Gregory
 • Azad Sağlam Selçuk
OFİYOLİT VE MELANJ
 • Osman Parlak
 • Alastaır Robertson
 • Utku Bağcı
PALEOMANYETİZMA
 • Mualla Cengiz Çinku
 • Nuretdin Kaymakçı
 • Cor Langereıs
 • Bora Uzel
 • John Geıssman
PALEONTOLOJİ VE BİYOSTRATİGRAFİ
 • Atike Nazik
 • Cemal Tunoğlu
 • Bilal Sarı
 • Aslı Karabaşoğlu
 • Sevinç Kapan
PALİNOLOJİ VE PALEO İKLİM
 • Funda Akgün
 • Zühtü Batı
 • Dımıter Ivanov
 • Torsten Utescher
 • Mine Sezgül Kayseri Ozer
SEDİMANTOLOJİ VE SEDİMANTER SÜREÇLER
 • Ülvi Can Ünlügenç
 • Faruk Ocakoğlu
 • Ezher Taglıasacchı
 • Enrıco Capezzuolı
SİSMOLOJİ
 • Doğan Kalafat
 • Onur Tan
 • Zeynep Gülerce
 • Ozlem Karagoz
 • Ozgün Konca
SONDAJ YÖNTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
 • Celalettin Şimşek
 • Mehmet Ruhi Akçıl
 • Traugott Scheytt
TARIMSAL JEOLOJİ
 • Ayten Namlı
 • Mümtaz Çolak
 • Yusuf Kurucu
 • Hasan Ozcan
TIBBİ JEOLOJİ
 • Nurgül Balcı
 • Muzaffer Metintaş
 • Engin Tutkun
 • Mustafa Gürhan Yalçın
 • Yusuf Uras
USTALAR OTURUMU (EMEKLİ YERBİLİMCİLER)
 • Ayhan Kosebalaban
 • Ali Yılmaz
 • Ali Vedat Oygür
 • Ali Çakmakoğlu
UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
 • Kaan Şevki Kavak
 • Can Ayday
 • Tolga Çan
 • Bekir Taner San
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası