TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
71. Türkiye Jeoloji Kurultayı

12 Ocak 2018: Sözlü ve poster sunumlar için bildiri özlerini son gönderme tarihi
09 Mart 2018: Bildiri veya poster kabulünün yazarlara son bildirim tarihi
23-27 Nisan 2018: 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası