TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
71. Türkiye Jeoloji Kurultayı

1947 yılından beri süregelen ve ülkemizin yer bilimleri alanındaki en köklü, saygın ve bilimsel organizasyonu olan Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın yetmişbirincisi 23-27 Nisan 2018 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi`nde gerçekleştirilecektir.  
Kurultayın bu yıl öne çıkarılan ana teması "Jeoloji ve Sağlık"tır. Bu nedenle bilhassa Tıbbi Jeoloji, Çevre Jeolojisi vb. konularda özel oturumlar ve paneller düzenlenecek, Kurultay sürecinde ilginç konu ve konuklar olacaktır.
Tüm canlıların yaşam alanı; biyosfer, troposfer, hidrosfer ve litosfer katman(?)larının etkisi altındadır ve kökensel açıdan bu katmanların tümü yakın ilişkili olup birbirlerini etkilerler. Bu bakımdan bir bütün olarak ele alındığında bu katmanların ortak etki alanı tek bir fenomeni ortaya koyar: Biyojeokimyasal ortam! İster bilimsel ve isterse felsefi açıdan ele alınsın "Su içinden aktığı kayalarla aynı kalitededir" önermesi doğru ise; tüm canlı varlıkların ve bu arada insan sağlığının içinde yaşadığımız "biyojeokimyasal ortam"dan etkilenmemesi düşünülemez. Bu biyojeokimyasal ortamın incelenmesi jeolojinin temel uğraşlarından sadece biridir ve bu ortamdan etkilenen canlı varlıkların sağlık sorunları ise medikal bilimlerin (tıp, veterinerlik, vb.) temel uğraşı alanıdır. Son 50 yıl içinde bu bilgi ve bilinçle Dünya`nın pek çok ülkesinde bir disiplinler arası araştırma alanı ortaya çıkmıştır: Tıbbi Jeoloji! Ülkemizde son yıllarda önemi anlaşılan ve hızla gelişmeye başlayan bu alan; jeoloji ve tıp alanları arasında önemli bir arakesit oluşturmuş, ortak projeler geliştirilmeye başlanmıştır. Giderek sanayileşen ve içinde yaşadığı doğal biyojeokimyasal ortamı değişime uğrayan canlı yaşam ortamını korumak ve sağlıklı kalabilmelerini sağlamanın en önemli koşullarından birinin jeoloji ve sağlık bilimlerinin arakesit alanının genişletilerek yeni ortak çalışma alanlarının geliştirilmesiyle mümkün olacağı kanaatindeyiz. Bu bakımdan bu yıl yapılacak olan Kurultay`ımıza jeoloji bilimleri yanı sıra tıp, veterinerlik, biyoloji, ziraat, coğrafya, kimya gibi bilim dallarından da katılım ve katkı beklemekteyiz.
Kurultay`ın geleneksel temel konuları olan Bölgesel Jeoloji, Temel Jeoloji, Uygulamalı Jeoloji, Ekonomik Jeoloji, Afet ve Afet Yönetimi gibi konular her yıl olduğu gibi bu Kurultay`da da yerlerini korumaktadırlar. Yetmişinci Kurultay`da ilk kez yapılan "Öğrenci Oturumu" bu yıl "Geleceğin Yerbilimcileri" adı altında geliştirilerek sürdürülecektir. Bunun yanı sıra bu yıl ilk kez bir "Ustalar Oturumu" düzenlenecek, bu oturumda geçmişte yerbilimleri alanlarında fiilen hizmet vermiş ülkemizin duayen isimleri bilimsel, tarihsel, felsefe içerikli konuşmalarıyla deneyimlerini paylaşacaklardır.
Düzenleme Kurulu olarak; jeoloji bilimleri ve bilhassa "Jeoloji ve Sağlık" konularıyla doğrudan ya da dolaylı ilgili olan tüm bilim insanlarını Kurultay`ımıza en samimi duygularımızla davet ediyor ve Kurultay`ın bir parçası olmalarını istiyoruz. Ayrıca, Kurultay içinde özel oturum düzenlemeye ya da sergi, panel sosyal etkinlik tertiplemeye gönüllü olmalarından da mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz. Yolu bilimden ve iyilikten geçen herkesi yetmişbirinci kez düzenlenecek olan Türkiye`nin en köklü bilimsel toplantısına; 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı`na bekliyoruz...

Düzenleme Kurulu adına
Erdinç YİĞİTBAŞ

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası