TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
71. Türkiye Jeoloji Kurultayı
75. YIL ÖZEL ŞÜKRAN OTURUMU: Prof. Dr. YÜCEL YILMAZ
 • Erdinç Yiğitbaş
AYVACIK - MİDİLLİ - KOS - GÖKOVA DEPREMLERİ VE TSUNAMİ ÖZEL OTURUMU
 • Tuncay Taymaz
 • Nuretdin Kaymakçı
 • Ahmet Cevdet Yalçıner
 • Stathis Stiros
ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI
 • Ismail Bahtiyar
 • Hasan Armağan Derman
 • Kadir Gürgey
BÖLGESEL JEOLOJİ
 • Aral Okay
 • Erman Ozsayın
 • Bora Rojay
 • Bora Uzel
 • Derek Thorkelson
ÇEVRE JEOLOJİSİ
 • Irfan Yolcubal
 • Fatma Gültekin
 • Prosun Bhattacharya
 • Nurdan Aydın Düzgoren
DEĞERLİ-YARI DEĞERLİ TAŞLAR
 • Murat Hatipoğlu
 • Hamit Haluk Selim
 • Meltem Gürbüz
 • Ayten Çalık
DOĞA KAYNAKLI AFETLER VE AFET YÖNETİMİ
 • Orhan Tatar
 • Şükrü Ersoy
 • Bülent Ozmen
DOĞAL YAPI TAŞLARI VE ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER
 • Cahit Helvacı
 • Atiye Tuğrul
 • Ali Bahadır Yavuz
GELECEĞİN YERBİLİMCİLERİ OTURUMU
 • Sena Akçer On
 • Yavuz Kaya
 • Şükran Açıkel
 • Ulaş Avşar
FOSİL YAKITLAR VE TEKNOLOJİSİ
 • Ali Ihsan Karayiğit
 • Zühtü Batı
 • Kımon Chrıstanıs
HİDROJEOLOJİ, SU KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ
 • Hasan Yazıcıgil
 • Zübeyde Hatipoğlu Bağcı
 • Müfit Şefik Doğdu
 • Antonıo Campbell
 • Ken Howard
JEOKRONOLOJİ VE İZOTOP JEOLOJİSİ
 • Nilgün Türkan Güleç
 • Quentın Crowley
 • Ismail Onur Tunç
JEOTERMAL ENERJİ
 • Ozgür Avşar
 • Hüseyin Karakuş
 • Mehmet Furkan Şener
 • Mahmut Parlaktuna
 • Dornadula Chandrasekharam
KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ
 • Erol Sarı
 • Kadir Kürşat Eriş
 • Demet Biltekin
 • Pıerre Henry
KUVATERNER ARAŞTIRMALARI
 • Ahmet Evren Erginal
 • Catherıne Kuzucuoğlu
 • Yeşim Büyükmeriç
KÜLTÜREL JEOLOJİ VE JEOLOJİK MİRAS
 • Nizamettin Kazancı
 • Nazire Ozgen Erdem
 • Mehmet Korhan Erturaç
 • Zeki M. Hassan
MAGMATİZMA VE MAGMATİK SÜREÇLER
 • Ercan Aldanmaz
 • Sibel Tatar Erkül
 • Ozgür Karaoğlu
 • John A. Wınchester
 • Francıs O. Dudas
METALİK MADEN YATAKLARI
 • Necati Tüysüz
 • Mustafa Kumral
 • Mustafa Cihan
 • Enver Akaryalı
METAMORFİZMA VE METAMORFİK KUŞAKLAR
 • Ali Polat
 • Gültekin Topuz
 • Gürsel Sunal
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK
 • Reşat Ulusay
 • Hakan Ersoy
 • Mahmut Mutlutürk
 • Mehmet Celal Tunusluoğlu
NEOTEKTONİK VE DEPREMSELLİK
 • Hasan Sozbilir
 • Süha Ozden
 • Veysel Işık
 • Abdolrezza Ghods
 • Volkan Karabacak
OFİYOLİT VE MELANJ
 • Osman Parlak
 • Ibrahim Uysal
 • Utku Bağcı
PALEONTOLOJİ VE BİYOSTRATİGRAFİ
 • Atike Nazik
 • Ercan Ozcan
 • Aynur Hakyemez
 • Bilal Sarı
SEDİMANTOLOJİ VE SEDİMANTER SÜREÇLER
 • Mehmet Ozkul
 • Faruk Ocakoğlu
 • Ülvi Can Ünlügenç
 • Ezher Taglıasacchı
SONDAJ YÖNTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
 • Celalettin Şimşek
 • Mehmet Ruhi Akçıl
 • Traugott Scheytt
TIBBİ JEOLOJİ
 • Muzaffer Metintaş
 • Yüksel Orgün Tutay
 • Engin Tutkun
 • Jochen Bundschuh
 • Iosıf Volfson
USTALAR OTURUMU (EMEKLİ YERBİLİMCİLER)
 • Ayhan Kosebalaban
 • Ali Yılmaz
 • Ali Vedat Oygür
UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
 • Kaan Şevki Kavak
 • Can Ayday
 • Bekir Taner San
YEREL YÖNETİM - KENTLEŞME VE JEOLOJİ
 • Hasan Turgut Oztaş
 • Remzi Karagüzel
 • Mehmet Irfan Yeşilnacar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası