20 Nisan 2018, Cuma

26. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

10.04.2018

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

 1. SUNUŞ......................................................................................................................... 1
 2. 25. OLAĞAN GENEL KURUL.................................................................................. 11

2.1 25. DÖNEM GENEL KURULU....................................................................................12

2.2. TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 25. OLAĞAN GENEL KURULU

SONUÇ BİLDİRGESİ...........................................................................................................19

 1. TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 26. DÖNEM

ÇALIŞMA PROGRAMI................................................................................................ 23

3.2. ÖRGÜT, ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI TEMEL İLKE VE YAKLAŞIMLAR .25

3.2. MESLEK VE MESLEK ALANLARI............................................................................37

3.3 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE PLANLANAN BİLİMSEL ETKİNLİKLER...40

3.4 EKONOMİK SOSYAL SİYASAL ALAN......................................................................45

 1. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI.................................. 49

4.1 DANIŞMA KURULLARI...............................................................................................52

4.2 ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTILARI......................................................................54

4.3 YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN

MESLEKTAŞLARIMIZLA TOPLANTILAR.....................................................................57

4.4 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK ZİYARETLERİ....................................................................59

4.5 KURUMSAL ZİYARETLER..........................................................................................66

 1. ÖRGÜTSEL YAPIMIZ VE İŞLEYİŞ.......................................................................... 73

5.1 ÜYELERİMİZ..................................................................................................................73

5.2 ŞUBELERİMİZ................................................................................................................75

5.3 İL-İLÇE TEMSİLCİLİKLERİMİZ.................................................................................80

 1. 4. ANKARA İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ.....................................................................82

5.5. JEOGENÇ ÖRGÜTLÜLÜĞÜ....................................................................................83

 1. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ.............................................................................. 89

6.1. JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ İŞLETİM SİSTEMİ (JMO-BİS)......99

6.2- WEB SİTEMİZ (www.jmo.org.tr)..............................................................................100

 1. 26. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİLİMSEL TEKNİK

ETKİNLİKLER............................................................................................................ 103

7.1.1 KURULTAYLAR........................................................................................................105

7.1.2 SEMPOZYUMLAR....................................................................................................114

7.1.3 ÇALIŞTAYLAR...........................................................................................................123

7.1.4 KONFERANSLAR.....................................................................................................131

7.1.5 KONGRELER.............................................................................................................136

7.1.6 ETKİNLİK TABLOSU...............................................................................................142

 1. MESLEK İÇİ EĞİTİMLER...................................................................................... 153
 2. ÇALIŞMA KOMİSYONLARI.................................................................................. 173

9.1 KOMİSYONLAR...........................................................................................................173

9.2 ÇALIŞMA GRUPLARI.................................................................................................175

9.3 KOMİSYON ÇALIŞMA RAPORLARI.......................................................................178

9.4 ÇALIŞMA GRUPLARI RAPORLARI........................................................................200

9.5 EMEKLİ KOMİSYONU ÇALIŞMALARINDAN HABERLER...............................207

9.6 SOSYAL ETKİNLİKLER..............................................................................................214

 1. 26. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YASA, YÖNETMELİK VB DÜZENLEMELERE

YÖNELİK ÇALIŞMALAR, ODA GÖRÜŞLERİ VE RAPORLAR.............................. 221

 1. 1. YASAL MEVZUATA İLİŞKİN GÖRÜŞLER..........................................................221
 2. 2. DEPREM BİLGİ NOTLARI....................................................................................224
 3. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI............. 227

11.1 SÜRELİ YAYINLAR....................................................................................................228

11.2 SÜRESİZ YAYINLAR.................................................................................................231

11.2 YAYINCILIK FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN GELİŞME VE HABERLER.......233

 1. 26. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ....................... 235
 2. BASIN AÇIKLAMALARIMIZ.............................................................................. 251
 3. TMMOB/ODALAR, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE

ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER...................................... 267

 1. TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİMSEL VE TEKNİK KURUL 26.

DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU.................................................................................... 273

 1. 26. DÖNEM ODA DENETLEME KURULU RAPORU........................................ 287
 2. 26. DÖNEM ODA ONUR KURULU RAPORU.................................................... 289
 3. 26. DÖNEM MALİ RAPOR.................................................................................. 291

19.2. 26. DÖNEM İKTİSADİ İŞLETME MALİ RAPOR...............................................331

 1. 3. 27. ÇALIŞMA DÖNEMİ (2018-2019 YILLARI) TAHMİNİ BÜTÇESİ............336
 2. 4. 27. ÇALIŞMA DÖNEMİ (2018-2019 YILLARI) İKTİSADİ İŞLETME TAHMİNİ

BÜTÇESİ...............................................................................................................................339

 1. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ.............................................................................341

ADANA ŞUBE.....................................................................................................................341

ANTALYA ŞUBE.................................................................................................................357

DENİZLİ ŞUBE....................................................................................................................383

DİYARBAKIR ŞUBE...........................................................................................................393

ESKİŞEHİR ŞUBE...............................................................................................................397

GÜNEY MARMARA ŞUBE..............................................................................................413

İSTANBUL ŞUBE................................................................................................................425

İZMİR ŞUBE........................................................................................................................439

KONYA ŞUBE......................................................................................................................453

SAMSUN ŞUBE...................................................................................................................471

SİVAS ŞUBE.........................................................................................................................479

TRABZON ŞUBE................................................................................................................483

 1. 26. OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİMİZ........................................................ 491

21-1.TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 26. OLAĞAN GENEL KURUL

DUYURUSU........................................................................................................................491

21-4. GENEL KURULLAR SONRASI SEÇİLEN ŞUBE YÖNETİM KURULLARI VE

GÖREV DAĞILIMLARI....................................................................................................494

Dosyalar

(76 KB) (10.04.2018 17:54:42)

(35 KB) (10.04.2018 17:55:08)

(172 KB) (10.04.2018 17:56:21)

(443 KB) (10.04.2018 18:21:32)

(224 KB) (10.04.2018 18:22:14)

(7869 KB) (10.04.2018 18:25:02)

(3879 KB) (11.04.2018 10:09:08)

(1933 KB) (11.04.2018 10:13:15)

(13912 KB) (11.04.2018 10:22:17)

(9573 KB) (11.04.2018 10:29:29)

(14003 KB) (11.04.2018 10:36:49)

(560 KB) (11.04.2018 10:39:29)

(4602 KB) (11.04.2018 10:41:17)

(103 KB) (11.04.2018 10:42:11)

(89 KB) (11.04.2018 10:42:41)

(1800 KB) (11.04.2018 10:43:46)

(619 KB) (11.04.2018 10:45:07)

(50 KB) (11.04.2018 10:45:43)

(34 KB) (11.04.2018 10:46:13)

(682 KB) (11.04.2018 10:46:53)

(1503 KB) (11.04.2018 10:48:51)

(11732 KB) (11.04.2018 10:53:53)

(155 KB) (11.04.2018 11:48:28)

(122 KB) (11.04.2018 11:48:38)

(12104 KB) (11.04.2018 12:06:18)

(1084 KB) (11.04.2018 12:18:34)

(10178 KB) (11.04.2018 13:42:08)

(2334 KB) (11.04.2018 13:44:29)

(3113 KB) (11.04.2018 13:50:59)

(8238 KB) (11.04.2018 13:53:34)

(4997 KB) (11.04.2018 14:39:54)

(3415 KB) (11.04.2018 14:42:13)

(4374 KB) (11.04.2018 14:45:49)

(864 KB) (11.04.2018 14:46:56)

(6330 KB) (11.04.2018 14:49:02)

(181 KB) (11.04.2018 14:49:49)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için