TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
YAYIN KURULU

YAYIN KURULU

Dr. Mutluhan AKIN (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Dr. Erhan ALTUNEL
(Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi)
Dr. Serdar BAYARI
(Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Zeki ÇAMUR
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Dr. Hasan ÇETİN
(Çukurova Üniversitesi)
Dr. Mümtaz ÇOLAK (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Özcan DUMANLILAR
(Demir Export)
Dr. Nusret EMEKLİ
(İller Bankası)
Dr. Murat ERCANOĞLU
(Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Nazan Yalçın ERİK
(Cumhuriyet Üniversitesi)
Dr. Ünsal GEMİCİ
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Candan GÖKÇEOĞLU
(Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Reyhan Kara GÜLBAY
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Dr. Nilgün GÜLEÇ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Dr. Leyla KALENDER
(Fırat Üniversitesi)
Dr. Remzi KARAGÜZEL
(İstanbul Teknik Üniversitesi)
Dr. Nurkan KARAHANOĞLU
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Dr. Ali KAYABAŞI (Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi)
Dr. Recep KILIÇ (Ankara Üniversitesi)
Dr. Cem KINCAL (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Mehmet Yalçın KOCA
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Ayhan KOÇBAY
(Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü)
Dr. Halil KUMSAR
(Pamukkale Üniversitesi)
Dr. Yılmaz MAHMUTOĞLU 
(İstanbul Teknik Üniversitesi)
Dr. Harun SÖNMEZ 
(Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Mehmet Lütfi SÜZEN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Dr. Gültekin TARCAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Atiye TUĞRUL
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa)
Dr. Dilek TÜRER
(Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Asuman TÜRKMENOĞLU
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Dr. Taner ÜNLÜ
(Ankara Üniversitesi)
Dr. Ali Bahadır YAVUZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dr. Hasan YAZICIGİL 
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Dr. Koray YILMAZ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Dr. Murat YILMAZ
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa)

Okunma Sayısı: 3090
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası