TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
AMAÇ VE KAPSAM

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
ISSN: 1016 – 9172


Jeoloji Mühendisliği Dergisi, ulusal ve uluslararası platformlarda, yerbilimlerinin uygulamaya yönelik alanlarında çalışmalar yapan herkesin katkısına açıktır. Bu çerçevede;

  • İnsanların yaşamını etkileyen jeolojik süreçler ile mühendislik yapıları ve bunlara ilişkin sorunlar ve çözümler
  • Jeolojik kaynakların yönetimi ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi
  • Doğal ve yapay kirleticiler ve ekosisteme etkileri
  • Jeolojik anıtların korunması
  • Jeolojik sorunların çözümüne katkıda bulunan arazi ve laboratuvar yöntemlerinin ve tekniklerinin geliştirilmesi


ile ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmaları kapsayan ürünler, Yayın Kurulu`nun değerlendirmesinden geçtikten sonra Jeoloji Mühendisliği Dergisi`nde yayımlanır.

Jeolojinin uygulama alanlarına ilişkin her türlü çalışma Jeoloji Mühendisliği Dergisi`nin yayın amaçlarına uygundur.

Çalışmaya konu olan sorunun, kullanılan teknik ne olursa olsun, bilimsel yöntemlerle ele alınması ve jeolojinin uygulama alanlarına ilişkin olması aranan temel nitelikler arasındadır.

Çalışmanın daha önce Türkçe yayımlanmamış olması gerekmektedir.

Okunma Sayısı: 3293
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası