TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
27. Dönem Çalışma Raporu
25.09.2020
Dönem Seçiniz:

 

KAPAK  
KÜNYE  
UNUTMAYACAĞIZ  
1. SUNUŞ  
2. 26. OLAĞAN GENEL KURUL  
  2.1 26. DÖNEM GENEL KURUL KARARLARI  
  2.2. TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 26. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ  
3. TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI  
4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI    
  4.1 DANIŞMA KURULLARI  
  4.2 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK ZİYARETLERİ  
  4.3 KURUMSAL ZİYARETLER  
  4.4 ODA YÖNETMELİKLERİ  
5. ÖRGÜTSEL YAPIMIZ VE İŞLEYİŞ    
  5.1 ÜYELERİMİZ  
  5.2 ŞUBELERİMİZ  
  5.3 İL-İLÇE TEMSİLCİLİKLERİMİZ  
  5. 4 ANKARA İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ  
6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ    
  PERSONEL ANALİZİ  
7. 27. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİLİMSEL ETKİNLİKLER  
  7.1.1 KURULTAYLAR  
  7.1.2 SEMPOZYUMLAR   
  7.1.3 ÇALIŞTAYLAR  
  7.1.4 KONGRE, KONFERANS VE PANELLER  
  7.1.5 WEBİNARLAR  
8. MESLEK İÇİ EĞİTİMLER  
9. ÇALIŞMA KOMİSYONLARI  
  9.2 KOMİSYON ÇALIŞMA RAPORLARI  
  9.3 SOSYAL ETKİNLİKLER  
10. 27. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YASA, YÖNETMELİK VB DÜZENLEMELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR, ODA GÖRÜŞLERİ VE RAPORLAR  
  10.1 GÖRÜŞ VERİLEN DÜZENLEMELER  
  10. 2. RAPORLAR  
11. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI  
  11.1 SÜRELİ YAYINLAR  
  11.2 SÜRESİZ YAYINLAR  
  11.2 YAYINCILIK FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN GELİŞME VE HABERLER  
12. 26. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ  
13. BASIN AÇIKLAMALARIMIZ  
14. TMMOB/ODALAR, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER   
15. KURULLARIMIZ VE ÇALIŞMALARI   
  15. 1. TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİMSEL VE TEKNİK KURUL 27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU  
  15. 2. EĞİTİM EŞGÜDÜM KURULU  
  15. 3. JEOETİK KURULU  
16. KAMU KURUMLARI VE ULUSLARARASI KURUMLARLA YAPILAN İŞBİRLİĞİ VE PROTOKOLLER  
  16. 1. ANKARA’DA JEOPARK ALANLARININ OLUŞTURULMASI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI  
  16.2. ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİN İMZALADIKLARI PROTOKOLLER  
17. 27. DÖNEM ODA DENETLEME KURULU RAPORU   
18. 27. DÖNEM ODA ONUR KURULU RAPORU  
19. 27. DÖNEM MALİ RAPOR  
  A- GENEL SUNUŞ  
  B- 2018 YILI BÜTÇESİ  
  C- 2019 YILI BÜTÇESİ  
19.2. 27. DÖNEM İKTİSADİ İŞLETME MALİ RAPOR  
20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ  
21. 27. OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİMİZ  
  21-1.TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 27. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU  
  21.2.TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 27. OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE SAYISI  
  21.3.SEÇİM TARİHLERİ  
  21.4. GENEL KURULLAR SONRASI SEÇİLEN ŞUBE YÖNETİM KURULLARI VE GÖREV DAĞILIMLARI  
EKLER  
  1- ODA GÖRÜŞLERİ  
  2- ODA RAPORLARI  
  3- YÖNETMELİK VE GENELGELER  
TAM DOSYA  

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası