TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
28. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
28. Dönem II. Danışma Kurulu toplantısı 13 Kasım 2021 tarihinde, pandemi nedeniyle zoom uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak düzenlendi

28. Dönem II. Danışma Kurulu toplantısı 13 Kasım 2021 tarihinde, pandemi nedeniyle zoom uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak düzenlendi. Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyeleri, Birlik Yönetim, Yüksek Onur ve Denetleme Kurul üyeleri, Şube Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde 27. Dönem Genel Kurul kararları ile 28. Dönem Çalışma Programımızda belirlenen hedefler çerçevesinde, on dört aylık idari, mali, mesleki ve toplumsal faaliyetlerimizi içeren çalışmalara ilişkin sunumlar yapıldı. Genel merkezin sunumlarının ardından şube başkanları ve temsilcilerimiz yerelde yaptıkları çalışmalarını aktardı. Toplantının ikinci bölümünde ise örgütsel ve toplumsal gelişmeler değerlendirildi. Bu bölümde ayrıca BTK üyelerimiz Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Mikrobölgeleme Yönetmelik Taslağı ile Rapor Formatı ve Uygulama Esasları Taslağı’na ilişkin çalışmaları ve gelişmeleri danışma kurulu üyeleri ile paylaştı. Toplantının son bölümünde ise meslek alanında yaşanan sorun ve gelişmeler ele alınarak çözüm önerileri dile getirildi.

Toplantıda dile getirilen görüş ve öneriler sonuç bildirgesi olarak düzenlenip tüm örgüt birimleri paylaşıldı.

Sonuç bildirgesini okumak için lütfen tıklayınız

 

 

Okunma Sayısı: 219
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası