TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Esen Arpat Daf Sempozyumu

24 MAYIS 2007 PERŞEMBE
Açılış
09:15 / 10:30
Açılış Konuşmaları

11:15 / 12:00
Açılış Konferansı

12:00 / 13:30
Yemek Arası

I. Oturum
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu

Oturum Başkanı: Yaşar Ergün Gokten gokten@eng.ankara.edu.tr

13:30 / 14:15
Doğu Anadolu Fay Zonu Ile Olü Deniz Fay Zonu Kuzey Bolümü'nün Yaşı,atımı Ve Depremselliği
ERDAL HERECE
14:15 / 14:35
Elazığ Çevresinin Sismik Etkinliği(09.02.2007;mı:5.2)
MURAT İNCEÖZ,ERCAN AKSOY,M.ŞEFİK İMAMOĞLU
14:35 / 14:55
Karasu Fay Zonu Geç Kuvaterner Aktivitesi
VOLKAN KARABALAK,ERHAN ALTUNEL,ÖNDER YÖNLÜ,MUSTAPHA MEGHRAOVİ
14:55 / 15:10
Çay Molası

Iı.oturum
Diyarbakır Belediyesi Tiyatro Salonu

Oturum Başkanı: Ercan Aksoy eaksoy@firat.edu.tr

15:10 / 15:30
Dafz Üzerinde Yer Alan Golbaşı (Adıyaman)Ilçesi'nin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi
BÜLENT AKIL,KEMAL AKPINAR,CANDAN ÜÇKARDEŞLER,HAKAN ARAZ,MURAT SAĞLAM,BUKET ECEMİŞ,ŞEYMA URAN, İSMAİL BULUT
15:30 / 15:50
Bingol Yoresinin Depremselliği ,genel Zemin Yapısı Ve Zemin Kaynaklı Hasarlar
M.ŞEFİK İMAMOĞLU,A.HALİM KARAŞİN
15:50 / 16:10
Son Bingol Depremlerinde Meydana Gelen Yapı Hasarlarının Değerlendirilmesi
A.HALİM KARAŞİN,M.ŞEFİK İMAMOĞLU
16:10 / 16:30
Deprem Tehlike Ve Zararlarının Azaltılması Kapsamında;kentsel Planlamaya Esas Diri Faylar Etrafında Tampon Bolge Oluşturma Esasları Ve Türkiye Fay Yasası Adı Altında Yasal Sürecin Başlatılması
RAMAZAN DEMİRTAŞ
Açılış Kokteyli
19:00 /
Açılış Kokteyli

25 MAYIS 2007 CUMA
I.oturum
Diyarbakır Belediyesi Tiyatro Salonu

Oturum Başkanı: Ali Yılmaz ylmazali06@gmail.com

09:15 / 10:00
Doğu Anadolu Kıta-Kıta Çarpışma Bolgesinin Sismolojik Yontemlerle Değerlendirilmesi
NİYAZİ TÜRKELLİ
10:00 / 10:20
Dafz Golbaşı-Türkoğlu-Andırın Bolümünün Deprem Etkinliği
SALİH BAYRAKTUTAN
10:20 / 10:40
Doğu Anadolu Fay Zonu'nun Türkoğlu (Kahramanmaraş)Ile Çelikhan (Adıyaman)Arasında Kalan Kesiminin Kinematiği
HÜSEYİN YILMAZ,SEMİR ÖVER,SÜHA ÖZDEN
10:40 / 10:55
Çay Molası

Iı.oturum
Diyarbakır Belediyesi Tiyatro Salonu

Oturum Başkanı: Taner Ünlü tunlu@eng.ankara.edu.tr

10:55 / 11:35
Doğu Torosların Evrimi
EVREN YAZGAN
11:35 / 11:55
Karacadağ Volkanitlerinin Bolgenin Jeodinamik Evrimindeki Yeri
NECATİ TURHAN
11:55 / 12:15
Sincik(Adıyaman)-Sivrice(Elazığ)Arasının Neotektoniği Ile Ilişkili Cevherleşmeler
HÜSEYİN YILMAZ,ÖZCAN DUMANLILAR,YUNUS AY
12:15 / 13:00
Yemek Arası

13:30 / 14:00
Deprem Onlemleri
YILDIRIM GÜNGÖR
14:00 / 14:15
Çay Molası

Panel
Diyarbakır Belediyesi Tiyatro Salonu

Oturum Başkanı: Ibrahim Vardal ibrahimvardal@gmail.com

14:15 / 17:00
Panel ''dafz Ve Kentsel Planlamada Yerbilimsel Verilerin Onlemi''
SADIK YAMAÇ(BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI MÜŞTEŞAR YRD.)FAHRETTİN ÇAĞDAŞ(DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ),REMZİ SÖNMEZ(ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMACI),DİNÇER ÇAĞLAN(JMO)
26 MAYIS 2007 CUMARTESİ
Teknik Gezi
Hasankeyf
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası