TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Esen Arpat Daf Sempozyumu

Türkçe Başlık

(11 Punto, Bold, Times New Roman, İlk Harfler Büyük, Sayfaya Ortalanacak)

(3 Satır Boşluk)

Yazar ismi/isimleri (10 punto, Bold, Times New Roman, sayfaya ortalanacak, SOYADLARIN hepsi büyük, birden çok yazar isim ve soyadları virgülle ayrılacak, çok yazarlı ise sunucunun isminin altı çizilecek)

(1 satır boşluk)

Adres (9 punto, italik, ek olarak sunan kişinin e-posta adresi belirtilecek) 

(3 satır boşluk) 

GENİŞLETİLMİŞ ÖZ

(11 punto, bold, ortalanmış)

(1 satır boşluk)

Genişletilmiş Öz metni (10 punto, düz yazı, Times New Roman, her iki yana yaslı, 1 satır aralığı ile yazılacaktır. Paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılacaktır.)

(1 satır boşluk)

Anahtar Kelimeler: En az 2, en çok 5 adet anahtar kelime verilmeli (10 punto, düz yazı)

(2 satır boşluk) 

 

Değinilen Belgeler (Başlık 9 punto, Bold, ortalanmış) 

Değinilen belgeler (9 punto, italik, iki yana yaslı) 

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası