TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

1. Heyelan Sempozyumu

30 KASIM 2006 PERŞEMBE
Açılış
9:30 / 10:00
Kayıt

10:00 / 11:45
Açılış Konuşmaları

11:45 / 12:30
Açılış Konferansı- Heyelanlar Ve Türkiye Için Önemi
Erdoğan YÜZER
I. Oturum
Zorlu Grand Otel

Oturum Başkanı: Ramazan Kadir Dirik kadir.dirik@gmail.com

13:30 / 14:00
Bölgesel Ve Orta Olçekli Heyelan Envanter Haritaları Ve Onemi
Tamer Y. DUMAN, Tolga ÇAN, Hakan A. NEFESOĞLU, Candan GÖKÇEOĞLU, Şeyda OLGUN, Serap DURMAZ, Semi HAMZAÇEBİ, Harun SÖNMEZ, Hasan ELMACI, Şule ÇÖREKÇİOĞLU
14:30 / 15:00
Bölgesel Ve Orta Olçekli Heyelan Duyarlılık, Tehlike Ve Risk Değerlendirmeleri
Candan GÖKÇEOĞLU, Hakan A. NEFESLİOĞLU, Harun SÖNMEZ, Tamer Y. DUMAN, Tolga ÇAN, Şule ÇÖREKÇİOĞLU, Serap DURMAZ, Şeyda OLGUN, Semi HAMZAÇEBİ, Hasan ELMACI
15:30 / 16:00
Türkiye’de Heyelanlı Yerleşim Birimlerinin Dağılımı Ve Cbs Ortamında Sorgulanması
Oktay GÖKÇE, Ahmet DEMİR, Şenay ÖZDEN
16:00 / 16:15
Çay Arası

Iı. Oturum
Zorlu Grand Otel

Oturum Başkanı: Ali Ateş

16:15 / 16:40
Heyelanlar Ve Afet Yönetimi: Trabzon Örneği
Ahmet DEMİR, Ayhan IŞIK, H.Gürhan İLGEN
16:40 / 17:05
Son Yüzyılda Türkiye’de Meydana Gelen Büyük Kütle Hareketlerine Sistematik Bir Bakış.
Mehmet Dinçer KÖKSAL, Ahmet Demir. Bilal Habeş Yanık
17:05 / 17:30
Tektonik Kontrollü Aktif Heyelanlara Bir Ornek: Mescitli Heyelanı Ve Gümüşhane Ili Için Potansiyel Tehlikesi, (Kd Türkiye);on Bulgular
Yener EYÜPOĞLU, Ramazan LİVAOĞLU, Ahmet ŞİRİN, Osman BEKTAŞ, Kenan GELİŞLİ, Nafiz MADEN, Yakup Emre CORUHLU, Cem YÜCEL
Açılış Kokteyli Saat 19:00
Ktü Sahil Tesisleri
01 ARALIK 2006 CUMA
Iıı. Oturum
Zorlu Grand Otel

Oturum Başkanı: Cemil Yılmaz c.yilmaz1@gmail.com

9:30 / 10:15
Heyelan Ve Sel Risk Yönetimi
Mikdat KADIOĞLU
10:15 / 10:30
Çay Arası

10:30 / 10:55
Dünyada Ve Ülkemizde Heyelanlar Ile Ilgili Ornekler
Aziz ERTUNÇ
10:55 / 11:20
Bursa Otoyolu Heyelanları Ve Çözüm Onerileri
Mahir VARDAR
11:20 / 11:45
Heyelanlı Alanların Jeolojik-Jeofizik -Jeoteknik Yöntemlerle Belirlenmesi Ve Yerleşime Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Dikili (Tokat) Beldesinde Zemin Akmalarında Bir Uygulama
Bülent AKIL
11:45 / 12:10
Aktif Fay Zonlarında Gelişen Doğal Afetlere Güncel Bir Örnek: 17 Mart 2005 Kuzulu (Koyulhisar-Sivas) Heyelanı Ve Bölgenin Temel Jeolojik Ozellikleri
Halil Gürsoy, Orhan Tatar, Levent Mesci, Fikret Koçbulut, Zafer Akpınar, Doğan Tunçer, Seda Yaman, Gökhan Demir
12:10 / 12:35
Iki Değişkenli Istatistiksel Analiz Yöntemi Ile Çayeli (Rize) Ve Çevresindeki Heyelanların Değerlendirilmesi
Serhat DAĞ, Fikri BULUT, Aykut AKGÜN
12:35 / 12:55
Etkileşim Matrisi Kullanılarak Yamaç Duraylılığının Belirlenmesine Ilişkin Bir Uygulama
Nurcihan CERYAN, Şener CERYAN
13:00 / 14:00
Oğle Arası

Panel
Zorlu Grand Otel
14:00 / 17:30
Heyelanlar, Kentleşme Politikaları Ve Yasal Düzenlemeler
Bahattin Murat DEMİR- Panel Başkanı (JMO)Mahmut KÜÇÜK - Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bahri EGE- DSİ 22. Bölge Müdürü İsmail KÜÇÜK - TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Şefik TÜRKMEN - Akçaabat Belediye Başkanı
02 ARALIK 2006 CUMARTESİ
Gezi Programı
08:00 /
“gümüşhane Mescitli Heyelanı-Karaca Mağarası-Sümela Manastırı” Bölgesine Gezi Hareket Yeri Ve Saati: Trabzon Belediyesi Önünden Saat 08.00’da Hareket Edilecektir.

01 OCAK 2007 PAZARTESİ
Poster Sunumları
/
Heyelan Duyarlılık Haritalarının Arazi Planlama Çalışmalarındaki Onemi
Ali Yalçın
/
Iç Ege ( Isparta-Senirkent) Bölgesinde Kitle Hareketlerine Duyarlı Alanlarda Toprak Degradasyon Riskinin Belirlenmesi Ve Zararların Onlenmesi Için Hassas Bölgelerin Cbs Destekli Modellenmesi Ve Haritalanması
Çetin Arcak, Şenay Özden, Yusuf Kurucu, Ünal Altınbaş, Mustafa Bolca, Tevfik Türk
/
Heyelanları Tetikleyen Unsurlardan Bazılarının Basit Fiziksel Modeller Yardımıyla Gözlenmesi Ve Değerlendirilmesi.
M. D. Köksal, C. Bayat, A. L. Eren, L. Kopuz, M. Ababay, M. H. Yuvacı, B.Giraud
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası